Forslag til byrådsmøde

Forslag til byrådsbeslutning

Byrådet beslutter at der stilles krav om, at alle boliger skal være helårsboliger, i alle nye lokalplaner i Aalborg Kommune i byzone med mindre, det eksplicit vedtages, at boligerne er undtaget fra dette krav, i forbindelse med vedtagelsen af denne lokalplan

Begrundelse:

I mange storbyer har man oplevet, hvordan de mest attraktive boliger i de mest attraktive områder af byen, reelt kommer til at fungere som fritidsboliger eller på anden vis udlejes midlertidigt. Konsekvensen er, at mange boliger i lange perioder står tomme eller beboer af skiftende brugere,. Det skabe mangel på liv i disse områder og betyder, at der bliver mangel på beboere der indgår det daglige fællesskab i området. En anden konsekvens er at disse boliger bliver så dyre, at de reelt ikke indgår i det almindelige boligmarked i byerne og ikke står til rådighed for de almindelige borgere i disse byer.

Vi har allerede set de første tendenser til en sådan udvikling i Aalborg. Jeg har derfor været i dialog med Borgmesterens forvaltning og By-og Landskabsforvaltningen om problemstillingen og det fremgår af denne dialog, som er videregivet nedenfor, at planloven giver de bedste muligheder for at regulere dette område.

Emneord: