Spritgrunden og Fjordmarken i Vestbyen

Spritgrunden og Fjordmarken i Vestbyen

Det er nu, du kan tilkendegive din holdning til kommunes planer for Spritgrunden. Spritgrunden og Fjordmarken i Vestbyen, Aalborg Kommunes hjemmeside

Alle kan komme med indsigelser. Du har også mulighed for at deltage i borgermødet den 6. April klokken 16.30-18.30 i Wonderland på Spritten. Så er du klar til Enhedslistens efterfølgende medlemsmøde om samme sag i Socialisternes Hus Søndergade 12, Aalborg klokken 19.

Enhedslisten var blandt de første til at støtte de overordnede planer om etablering af et markant kunstværk og blandingen af kultur, kunst, butikker og boliger på Spritgrunden. Vores opfattelse var, at der hermed kunne skabes et attraktivt område for aalborgenserne, men også et mere attraktivt område for investorerne med større muligheder for fortjeneste til dem.

En forudsætning for os var en demokratisk og inddragende proces – særligt i forhold til beboerne i Vestbyen. Den kom aldrig. Der var – fremgår det af sagsakterne -overvejelser omkring vigtigheden af dette, men desværre skete der i realiteten ikke noget.

Det færdige udkast til lokalplan afspejler desværre, at der i den videre proces er taget ensidigt udgangspunkt i investorernes interesser. Fraværet af en demokratisk proces har haft betydning for slutresultatet. Der er fire forhold,d er efter Enhedslistens opfattelse bør ændres.

Planerne om at opføre et parkeringshus i et af Vestbyens vigtigste grønne rekreative områder er helt uacceptable. Planerne om dette parkeringshus skyldes ikke, at der ikke er alternative muligheder. Planerne skyldes at en placering af parkeringshuset på Spritgrunden vil skæmme byområdet og fordi underjordiske parkeringspladser er for dyre, har Hans Henrik Henriksen svaret mig. Så er det da praktisk, at man lige i nærheden har et grønt område, hvor der er plads til en billigere løsning, der ikke skæmmer byområdet på Spritgrunden. Godt for investorerne, men skidt for beboerne i Vestbyen. Den plan må opgives. Vi vil ikke acceptere, at man indrager grønne rekreative områder med offentlig adgang for at bygge et parkeringshus for at sikre en billig løsning for investorerne.

Planerne om at bygge højhuse på Spritgrunden bør også droppes. Hvor blev respekten for at sikre omgivelser for den fredede spritfabrik og det nye kunstværk, der ikke overskygger disse i ordets bogstavelige betydning, af. Hvad med skygge- og vindvirkninger. Selv om det ikke fremgår klart af lokalplanen er en af konsekvenserne, at dele af de ny rekreative områder ved fjorden kommer til at ligge i et skyggefulde og vindomsust område. Det fremgår meget tydeligt at de sagsakter, som danner udgangspunkt for denne lokalplan. Trods forsøget på at konstruere en arkitektonisk begrundelse for at tillade højhusbyggeri her og på den måde at undgå at udstille det alt for tydeligt, at man byder med kommunens højhuspolitik, fremgår det med al ønskelig tydelighed af sagsakterne, at her er tale om en ide, der er opstået hos investorerne og at det handler om at maksimere indtjeningen.

Byggeri helt ned til kajkanten er heller ikke rimeligt. Det ødelægger muligheden for at se fjordprofilen og kan næppe undgå at indskrænke borgernes oplevelse af at have fri adgang til havnen og gå langs denne. Igen inddrager man et offentligt område for at øge investorernes overskud

Vi kræver udbud ved salg af de kommunale grunde. Disse grunde har en helt særlig værdi for investorerne på Spritgrunden. Købet af grunden på Fjordmarken giver mulighed for at opfylde kravet om det nødvendige antal parkeringspladser nemt og billigt. Købet af havnegrunden giver mulighed for både at bygge helt ned til kajkanten og styre udviklingen i dette område. Derfor mener vi, at der skal fastsættes en minimumspris, som tager hensyn til disse fordele.

Vores grundlæggende modstand mod at sælge uden udbud er, at processen bliver uigennemskuelig. I forvejen er det så omfattende samarbejde mellem Aalborg Kommune og enkelte investorer, at det kan være svært at adskille de forskellige aftaler. Bl.a. giver tilladelser til at bygge højt og tæt jo ekstraindtæger i to-cifrede millionbeløb til investorerne i nogen projekter.

For os er disse fire problemer så store, at vi bliver nødt til at stemme imod lokalplanen, hvis der ikke sker ændringer.

Det er også vores opfattelse, at et eller flere af disse projekter har så omfattende miljømæssige konsekvenser, at det bliver nødvendigt med en VVM-undersøgelse og en sag vil vi også forfølge fremadrettet.

Per Clausen
Gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd
Vestre Fjordvej 34
9000 Aalborg