Om 4. juli, rettigheder og vores egen grundlov – læs det før din nabo

Om 4. juli, rettigheder og vores egen grundlov – læs det før din nabo

“I would rather be exposed to the inconveniences attending too much liberty than those attending too small a degree of it.”
– Thomas Jefferson

I dag er det 4. juli, og netop denne dag for præcis 241 år siden (i 1776) underskrev Thomas Jefferson, den daværende amerikanske præsident den amerikanske uafhængighedserklæring.

Uafhængighedserklæringen byggede på idéen om folkesuverænitet og demokrati, og mere præcist at den politiske magt i den enkelte stat ikke kan udøves uden folkets samtykke. Mindst lige så vigtigt er det, at uafhængighedserklæringen også ideholder nogle generelle grundprincipper om menneskerettigheder.

Der er sket meget i USA siden d. 4. juli for 241 år siden, og princippet om at “alle mennesker er født lige og med samme rettigheder” er mange gange siden er blevet fastklemt under utallige former for diskrimination af rigtig mange mennesker og befolkningsgrupper. Især på baggrund af køn, etnicitet/race, seksualitet, religion og social status. Der er nok at tage fat om og kæmpe for – ikke blot i USA men helt bestemt også i resten af verden. Med en præsident som Donald Trump, der ikke er bleg for at diskriminere minoriteter, kvinder og mennesker med en anden hudfarve og religiøs overbevisning end sin egen, kan det ikke undgås, at diskrimination og ikke mindst racisme for mange andre mennesker pludselig synes at være langt mere legitimt. Man har ikke fornylig bare “glemt” princippet om, at alle mennesker er født lige og med samme rettigheder – man har hele tiden blot valgt at se bort fra det, og der er vi som mennesker forpligtede til at minde hinanden om, hvordan landet ligger. Også i Danmark.

Ser vi på vores egen grundlov, er der helt klart plads til rettelser og forbedringer, der følger samfundets udvikling, men samtidig er det en meget farlig bobbel at prikke hul i. Der er nemlig stor forskel på, hvordan vi mennesker tolker begrebet “forbedringer”. Især i disse tider med en højrefløj, der blot synes at blive mere og mere aggressiv.

Grundloven er vigtig, og der er mange vigtige pointer, vi absolut ikke så glemme eller se bort fra. Her er et lille udpluk at de mange paragraffer, som vi især i denne tid IKKE må glemme:

Grundlovens §71 stk. 1: “Den personlige frihed er ukrænkelig. Ingen dansk borger kan på grund af sin politiske eller religiøse overbevisning eller sin afstamning underkastes nogen form for frihedsberøvelse.”

For mig at se er der i §71 stk. 1 flere vigtige pointer:

1) Betegnelsen “dansk borger” rummer mange forskellige mennesker med forskellige politiske holdninger, forskellige religiøse overbevisninger og forskellige etniciteter/afstamninger. Med andre ord: Mangfoldighed! Man er således ikke kun dansk borger, hvis man spiser flæskesteg og fejrer jul. Det er man også, hvis man fejrer Eid og Hanukkah eller beder til Shiva.

2) Den personlige frihed ER ukrænkelig.

3) §71 hænger tæt sammen med §70: den ukrænkelige ret til religionsfrihed, §77: den ukrænkelige ret til ytringsfrihed og §78: den ukrænkelige ret til foreningsfrihed.

4) Alle former for racisme og diskrimination er hører INGEN steder hjemme i Danmark.

Ynderligere en kort men yderst relevant bemærkning:
Med reference til (blandt andet) Esben Lunde Larsen og mange andre ministre synes jeg, at vi skal kaste et blik på §15 stk. 1: “Ingen minister kan forblive i sit embede, efter at Folketinget har udtalt sin mistillid til ham.” Denne paragraf burde Folketinget håndhæve i langt højere grad.

Tilbage er der vist kun at sige glædelig 4. juli! Uanset om du skal fejre dagen eller ej, så send en tanke til vores egen grundlov. Der er nemlig så meget mangfoldighed og så mange mangfoldige værdier og mennesker, vi skal passe på 😊❤️

Vil du gerne selv have et eksemplar af den danske grundlov til at stå i reolen og/eller for at blive klogere på dine egne og dine medborgeres rettigheder, kan denne bestilles helt GRATIS på Folketingets hjemmeside.

Ditte Marie er kandidat til kommunalvalget, den 21. november 2017