Aalborg budget 2021. Penge nok – men må vi bruge dem?

Når vi ser på konsekvenserne af udligningsreform og KL’s økonomiforhandlinger med regeringen for Aalborg Kommune, ser det godt ud. Der er råd til både grøn omstilling og et velfærdsløft. Desværre kom vi ikke igennem med vores krav om at suspendere budgetloven i 2021 eller om at få lempet på sanktionerne i forhold til serviceområdet. Derfor er de samlede kommunale serviceudgifter stadig lagt i et jerngreb.


Udligningsreformen gav Aalborg Kommune 265 millioner kroner
Det vigtigste for Aalborg Kommune var, at finansieringstilskuddet blev gjort permanent og fastholdt på niveauet fra 2020. Det giver Aalborg Kommune 199,9 millioner kroner i 2021 og årene fremover. De penge havde vi også i 2020, men de indgik ikke i Budgetoverslagsårene og giver derfor et ekstra råderum ved budgetforhandlingerne. Resten af udligningsreformen giver samlet set Aalborg Kommune et varigt løft på 36 millioner kroner i følge Indenrigsministeriets beregninger. Herudover får Aalborg Kommune i bagudrettet kompensation 29,5 millioner i 2021 og 2022. I alt godt 265 millioner.

Økonomiaftale giver lille løft til Aalborg
Løftet af servicerammen på 1,5 milliard giver i følge kommunens egne foreløbige beregninger Aalborg Kommune ca. 54 millioner kroner. Dette tal skal ses i sammenhæng med øgede af udgifter til flere børn og ældre. Anlægsrammen forøges med 2,5 milliard kroner, hvoraf 1 milliard skal investeres i grøn omstilling og klimaløsninger. Det giver Aalborg Kommune ca. 36 millioner kroner. Dette tal dækker over, at Aalborg Kommune traditionelt ligger forholdsvis lavt på anlæg. Men her skal man være opmærksom på, at Aalborg Kommune de sidste 5 år har flyttet opgaver for ca. 60 millioner kroner fra anlæg til service og dermed kunstigt reduceret anlægsbudgettet og forøget servicebudgettet, uden at der reelt er kommet mere service eller mindre anlæg ud af det. Anlægsloftet har kommunerne i øvrigt fået lov til at overskride med 1,5 milliarder kroner.

Økonomiaftalen gav Aalborg Kommune en foreløbig kompensation på 96 millioner kroner for ekstraordinære udgifter i forbindelse med COVID 19 og kommunerne kompenseres også samlet set for ekstraudgifter i forbindelse med den stigende arbejdsløshed og Aalborg Kommune har også fået 20 millioner kroner, som skal bruges til at oprette flere praktikpladser.

Alt i alt er det min vurdering, at Aalborg Kommune kommer ud af økonomiforhandlingerne med skindet på næsen, selv om 90 millioner kroner ekstra ikke er prangende.

Budgetloven er udfordringen
Der er altså penge i Aalborg Kommune til grøn omstilling og et løft af velfærden. Udfordringen er, om Aalborg Kommune får mulighed for at bruge dette økonomiske råderum. Samlet set er kommunerne nemlig stadig omfattet af både et service og et anlægsloft på budgetterne og en samlet overskridelse af dette kan påføre kommunerne økonomiske sanktioner på op til 3 milliarder på service og 1 milliard på anlæg. Derfor er kampen mod budgetlovens rammer og sanktionsregime stadig den vigtigste politiske opgave, hvis kommunerne skal genvinde deres økonomiske frihed.

Her skal man dig huske, at Aalborg Kommune ikke af staten er pålagt noget service-og anlægsloft. Her er det Kommunernes Landsorganisation, som melder vejledende lofter ud til de enkelte kommuner. Der er ingen sanktioner i forhold til den enkelte kommune i forbindelse med budgetlægningen.

Konklusionen er, at selv om der er er økonomisk råderum til både grøn omstilling og et løft i velfærden, kommer det ikke af sig selv. Det kræver politisk pres fra borgere, interesseorganisationer og bevægelser i de kommende måneder. Den aktivitet og det pres, vil Enhedslisten gerne være em del af.

Per Clausen, gruppeformand.


Bilag: