Aalborg er en elendig kommune for cyklisterne – det skal ændres

  • Vi har længe sagt det. Aalborg halter langt efter de andre store byer i Danmark, når det handler om forholdene for cyklister. Nye tal fra Dansk Cyklistforbund viser nu dette sort på hvidt. Københavneren cykler i gennemsnit 3,3 km om dagen, i Odense er tallet 2,2 og i Århus 2,1, men i Aalborg er vi nede på 1,4 km i gennemsnit pr. borgere. Disse tal viser, at der er et kæmpestort potentiale for at øge cyklismens andel af transporten i Aalborg, så vi kan mindske trængslen, reducere klimapåvirkningen, forbedre miljøet og gavne sundheden, udtaler Per Clausen, fungerende rådmand for Miljø- og Energi i Aalborg Kommune (Enhedslisten)
  • Problemet er, at forholdene for cyklister er meget dårligere og at det er meget farligere at være cyklist i Aalborg end i de andre store byer. Når en cyklist i Aalborg cykler en kilometer, har cyklisten 270-281 procent større risiko for en ulykke end en tilsvarende cyklist i Odense og København. I forhold til en cyklet kilometer i Århus er risikoen for en ulykke 191 procent større i Aalborg. Set i det lys er ikke mærkeligt, at mange fravælger cyklen, fortsætter Per Clausen.
  • Ved budgetforliget blev der afsat 60 millioner kroner over 4 år til investeringer i cyklisme. Det er et markant fremskridt i forhold til tidligere, men det er ikke nok. Der er brug for et aktivt samarbejde mellem kommunen, Dansk Cyklist Forbund, virksomhederne, foreningerne og borgerne for at omdanne Aalborg kommune fra en farlig til en grøn bæredygtig cykelkommune, hvor mange flere borgere vælger cyklen som transportmiddel, slutter Per Clausen.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf.: 31 67 50 08