Aalborg Kommune bruger op imod 1 million på Aalborg Alliancen

– Aalborg Kommune bruger i 2018 og 2019 430.000 kroner på at reklamere for Aalborg Alliancen og en motorvej hen over Egholm. Det beløb skal lægges oven i den 30 millioner, som Aalborg Kommune hvert år lægger til side til en delvis finansiering af denne motorvej. De øvrige deltagere i Aalborg Alliancen bidrager ikke økonomisk til alliancen, hvilket vel meget godt afslører hulheden i denne alliance, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd.

– Herudover vil Aalborg Kommune bruge 500.000 i 2019 til at koordinere aktiviteterne i Aalborg Alliancen. Det må formodes, at de fleste af disse penge bruges på at understøtte arbejdet med at sikre kvalificeret arbejdskraft til de aalborgensiske virksomheder. Det er jo i sig selv et fornuftigt formål, men understreger bare helt tydeligt, at den såkaldte Aalborg Alliance handler om, at Aalborg Kommune afsætter penge til en motorvej hen over Egholm og forbedrer sin service over for virksomhederne i Aalborg og det er der jo ikke meget alliance i, fortsætter Per Clausen.

– Det er stadig helt uklart, hvad virksomhederne reelt har forpligtet sig til i denne sammenhæng. Til gengæld betales udgifterne af Aalborg Kommunes skatteydere, slutter Per Clausen.

Aalborg Alliancens økonomi:

Aalborg Alliancen Forbrug 2018 Og Budget 2019