Aalborg Kommune dropper investeringer i fossile brændstoffer og besatte områder

Aalborg Kommune dropper investeringer i fossile brændstoffer og besatte områder

  • Et af Enhedslistens ønsker ved budgetforhandlingerne var, at Aalborg Kommune skulle holde op med at investere i fossile brændstoffer. Det skyldes, at vi kun kan leve op til de internationale klimaforpligtelser, hvis vi afvikler brugen af fossile brændstoffer og vi har da også besluttet, at det skal ske i energiproduktionen i Aalborg, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd.
  • Det kom ikke med i budgetaftalen, så derfor er vi rigtigt glade for, at vi nu er blevet enige med Socialdmokratiet, Radikale Venstre og SF om at stille forslag om dette i byrådet, da det betyder, at der står et klart flertal bag dette i Aalborg Byråd, fortsætter Per Clausen.
  • Samtidig er vi blevet enige om at foreslå, at Aalborg Kommune skal følge diverse FN resolutioner i forhold til investeringer i besatte områder. Det vil formentlig føre til, at Aalborg Kommune også trækker sig ud af investeringer i f.eks. Vestbredden og Vestsahara, siger Per Clausen.
  • Med disse beslutninger sker der en videreudvikling af Aalborg Kommunes investeringspolitik, som gør, at vi er blandt de bedste på dette område – og det er jeg stolt af, slutter Per Clausen

Aalborg Kommunes Investeringspolitik Forslag Til Byrådets Dagsorden

Yderligere kommentarer:

Per Clausen
Tlf.: 3167-5008