Aalborg Kommune har brug for en boligpolitik

  • Udviklingen i Aalborg, hvor der er sket en markant vækst i antallet af dyre boliger, mens der er voksende mangel på billige boliger, skyldes primært fraværet af en kommunal boligpolitik. Udviklingen på boligmarkedet har ensidigt været styret af markedet, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten.
  • Der er på tide, at Aalborg Kommune formulerer en boligpolitik, hvor den almene boligsektor spiller en afgørende rolle. Det er kun dem, der kan sikre kvarterer med en alsidig beboersammensætning, hvor der også er plads til mennesker med almindelige og lave indkomster, da indtægten fra disse boliger ikke skal finansiere et overskud til deres ejere. Derfor bør disse selskaber spille en større rolle i fremtidens byudvikling, fortsætter Per Clausen.
  • De almene boligselskaber har også spillet en afgørende rolle for den positive udvikling i Aalborg gennem deres store boligsociale arbejde. En sådan indsats findes der ikke nogen eksempler på at private investorer og boligejere har gennemført, siger Per Clausen.
  • Aalborg Kommunes boligpolitik skal sikre, at der opføres almene boliger både til mennesker med almindelige indtægter og med lave indkomster. Den skal indeholde en boliggaranti til hjemløse i stil med den, man har indført i Odense. Politikken bør udvikles i samarbejde med de almene boligselskaber, da et samarbejde med dem er helt afgørende for at sikre en byudvikling, hvor der også er plads til mennesker med almindelige og lave indkomster, slutter Per Clausen.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen,
Tlf.: 31 67 50 08