Aalborg Kommune opgiver straksaktivering af åbenlyst uddannelsesparate

I mange år har straksaktivering af åbenlyst uddannelsesparate unge været en vigtig del af Aalborg Kommunes ungestrategi. Hensigten var, at disse uge skulle vendes i døren i jobcentret og indse, at de hellere måtte skynde sig at gå i gang med en uddannelse og finde et arbejde, indtil de kunne starte på denne. Ellers blev de sendt i aktivering i haveservice.

Enhedslisten har gang på gang forsøgt at få denne praksis ændret. Vi mente, at denne gruppe af unge havde samme ret til vejledning og sociale ydelser som andre og vi har flere gange stillet spørgsmålet om, hvor disse unge gik hen, når de var blevet vendt i døren ind til jobcenteret. Det fik vi aldrig noget svar på, men alligevel fastholdt man stædigt, at straksaktivering var en rigtig god ide over for denne gruppe.

På et møde i Beskæftigelsesudvalget i Aalborg Kommune orienterede forvaltningen om, at Aalborg Kommune nu opgiver strategien om at sende åbenlyst uddannelsesparate direkte i aktivering i haveservice. I stedet skal disse unge fremover have samme vejledning og hjælp som andre unge. Baggrunden er, at Aalborg Kommune kan konstatere, at metoden med straksaktivering af de unge har medvirket til, at Aalborg Kommune har flere unge på uddannelseshjælp end andre kommuner.

Det er en stor dag for Enhedslisten, som har kæmpet mod denne praksis i årevis og – ikke mindst – for de unge.

Bilag fra Beskæftigelsesudvalget

Gruppeformand Enhedslisten, Per Clausen