Aalborg Kommune skal have en plan for sikring af bygning af billige almene lejeboliger

  • Enhedslisten er enig med Ole Nielsen fra Himmerlands Boligforening i, at vi skal sikre byggeri af almene boliger i Aalborg i årene fremover. Hvis vi overlader byggeriet til private investorer og pensionskasser, får vi ikke skabt de billige lejeboliger og den mangfoldighed i alle dele af Aalborg Kommune, som vi har brug for, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd.
  • Når byggeriet af almene boliger ikke er gået helt i stå i Aalborg, skyldes det budgetforliget for 2018 og statens særlige tilskud til de billige almene boliger.
    • I budgettet for 2019 var der ikke en krone til bygning af nye almene boliger. Det er ikke holdbart og må ikke gentage sig.

Enhedslisten foreslår derfor:

  • Aalborg Kommune skal tage initiativ til en drøftelse med boligselskaberne på at udarbejde en langsigtet plan for nybyggeri af almene boliger i Aalborg, fortsætter Per Clausen.
  • Her skal være fokus på byggeri af billige familieboliger og boliger til enlige. Vi skal følge op på investeringen i seniorbofællesskaber. Ikke bare ved at etablere flere af disse, men også ved at satse på kollektive boformer, hvor familier og andre kan etablere fællesskaber omkring løsningen af praktiske opgaver og dele dyre hvidevarer og andet. På den måde kan vi sammen med de almene boligselskaber løfte nogen af de opgaver, som private investorer og pensionskasser, hverken kan eller vil., slutter Per Clausen.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf.: 31 67 50 08