Aalborg Kommune skal gå i spidsen med ligeløn

Aalborg Kommune skal gå i spidsen med ligeløn

  • Lønforskellen mellem mænd og kvinder er stadig 15 procent i Danmark og med det nuværende tempo vil der går flere generationer, før der er ligeløn mellem kønnene. Også i kommunerne er der stor forskel på mænd og kvinders løn. Det gælder, når mænd og kvinder udfører det samme arbejde, men særlig stor forskel er der på mænd- og kvindefag, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedlisten i Aalborg Byråd.
  • Enhedslisten foreslår derfor i forbindelse med kvindernes internationale kampdag, den 8. marts, at Aalborg Kommune går i spidsen og indfører en ligelønscertificering af kommunen, de kommunale virksomheder og kommunale samarbejdspartnere, fortsætter Per Clausen
  • Forslaget betyder, at kommunen selv, kommunale virksomheder og virksomheder med over 35 ansatte, der udfører opgaver for kommunen, skal dokumentere, at de overholder ligelønsloven . Dokumentationen skal ske via indsamling af lønoplysninger for alle ansatte og vurderingen sker på baggrund af sammenligning af løn for samme arbejde samt med udgangspunkt i kønsneutrale jobvurderingsmetoder. Det kan sikre, at arbejde, som primært udføres af kvinder vurderes lige så højt som arbejde, der primært udføres af mænd, slutter Per Clausen.

Læs hele forslaget hér

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf. 3167-5008