Behov for samlet plan for bedre fremkommelighed for busserne

Afvisning af Østerbro-projekt viser behov for samlet plan for bedre fremkommelighed for busserne

  • Forsinkelser på grund af manglende mulighed for at komme frem er et af bybussernes største problemer i Aalborg. Derfor er det ærgerligt, at et flertal i By og Land-udvalget under Aalborg Byråd, torsdag den 20. april, afviste et forslag, som ville forbedre fremkommeligheden for busserne markant på Østerbro. Herudover siger flertallet også nej til bedre busstoppesteder og en placering af dem tættere på den østlige Midtby, og Nordkraft, udtaler Per Clausen, rådmand for Klima og Miljø (Enhedslisten) i Aalborg.
  • Beslutningen strider også med intentionerne i både Mobilitet 2040 og Klima- og Handlingsplanen, som er vedtaget med meget store flertal i byrådet, så jeg er oprigtig overrasket over afvisningen. Udfordringerne på for busserne på Østerbro skal imidlertid løses, så vi må jo forsøge med en ny proces og et nyt forslag, fortsætter Per Clausen.
  • Samtidig viser dagens beslutning, at vi ikke kan nøjes med isolerede forslag, som så kan afvises, men at vi har brug for en samlet plan for at sikre fremkommeligheden for busserne i Aalborg Kommune. Her kan vi tage udgangspunkt i det arbejde, som er lavet i forbindelse med udarbejdelsen af det nye rutenet for bybusserne i Aalborg, arbejdet med Plusbus 2 og tidligere arbejde med denne problemstilling, siger Per Clausen.
  • Jeg håber på, at et flertal i byrådet vil være med på at udarbejde en sådan plan og også sikre, at der bliver lagt en tidsplan, så vi kan sikre, at der inden for de næste 5 år sker forbedringer på dette område. Ellers ser fremtiden sort ud for bybusserne i Aalborg, slutter Per Clausen.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen

tlf.: 25 19 94 01

Den 11. april støttede et flertal i Klima- og Miljøudvalget et forslag, som kan forbedre fremkommeligheden for busser og cyklister på Østerbro. Læs indlæg herom: Forslaget kan forbedre fremkommeligheden på Østerbro