Aktiv indsats gør en forskel

Jeg synes, det har været fantastisk opmuntrende at opleve hvordan Enhedslistens medlemmer af kommunalbestyrelser i hele landet har arbejdet benhårdt for at sikre, at genåbningen af skoler og daginstitutioner sker på en måde, som tager hensyn til medarbejdere, børn og deres familier.

I den forbindelse holdt vi også et møde i påsken på Zoom, hvor ca. halvdelen af vores kommunalbestyrelsesmedlemmer deltog. Vi har koordineret og udvekslet erfaringer i en helt enestående grad. Vi har samarbejdet med medarbejdere, fagforeninger og forældre.

Vores arbejde er blevet understøttet af vores folketingsmedlemmer og selv har jeg oplevet gode input og stor opbakning fra vores medlemmer i Aalborg. I fællesskab kan vi gøre en forskel.

I Aalborg Kommune er beslutningerne om genåbning af skoler og daginstitutioner truffet i et godt samarbejde mellem politikere, forvaltningens ledelse, medarbejdere og de faglige organisationer.

Vi har arbejdet for at få skolerne og daginstitutioner genåbnet så hurtigt, som muligt, men ingen skoler eller institutioner skulle åbnes, før de var klar til det.

Vi anerkender, at genåbningen stiller store krav til skoler, daginstitutioner og medarbejdere og kræver et større antal medarbejdere, end vi plejer at have. Heldigvis har staten lovet at dække de ekstraomkostninger, det påfører kommunen.

Børn, som tilhører en risikogruppe, forventer vi ikke deltager i undervisningen. Andre børn, som forældrene vælger at beholde hjemme hjemme fra skole, vil blive registreret som lovligt fraværende.

I daginstitutioner er det forældrenes eget valg om børnene møder op. I Aalborg Kommune anbefaler vi, at børn fra husstande, hvor der er smittede beboere, ikke møder op i skole eller institution.

Medarbejdere, som tilhører en risikogruppe, vil få mulighed for at arbejde hjemmefra.

Medarbejdere, som bor i husstande, hvor der er smittede, skal ikke møde på arbejde, men arbejde hjemmefra.

I forhold til andre medarbejdere skal der tages hensyn til, om de i deres familie har nogen, som tilhører udsatte grupper eller af andre grunde er meget utrygge ved at møde op på arbejde, sådan at de fået mulighed for at arbejde hjemmefra.

Per Clausen, gruppeformand, Enhedslisten i Aalborg Byråd

Herunder ser du kopier fra vigtige kommunale skrivelser om situationen for børn og medarbejdere på skoler og daginstitutioner i Aalborg Kommune