Alle skal have ret til samme tilbud i sundhedssystemet.

Alle skal have ret til samme tilbud i sundhedssystemet.

Uanset status. Også flygtningene

Det er baggrunden for at Enhedslisten i regionsrådet har stillet forslag om at alle region Nordjyllands tilbud til flygtninge fra krigen i Ukraine også skal omfatte alle andre flygtninge.

Janne Toft-Lind, regionsrådsmedlem for Ø

Hvis der ikke er hjemmel inden for aktuelle regelsæt, skal region Nordjylland gå forrest i arbejdet for en lovændring, f.eks. via Danske Regioner så det bliver muligt.

Det var der ikke flertal for kun Ali Hassan fra Socialdemokratiet støttede Enhedslistens forslag

Det viser sig blandt andet at RCF Rehabiliteringscenter for Flygtninge under Regions Nordjylland udelukkende leverer og tilbyder ambulant behandling efter lægehenvisning.

Det betyder at følgende personer ikke er omfattet af målgruppen for behandlingen:

  • Mennesker med status af asylansøger.
  • Flygtede mennesker som har PTSD på baggrund af traumer, der ikke er relateret til krig eller flugt, fx udviklingstraumer
  • Flygtede mennesker der langvarigt lider af andre psykiske sygdomme og har behov for vedvarende psykiatrisk behandling.

En patient skal i dag have det man forstår ved lovligt ophold for at kunne modtage behandling. Modsat hvad mange tror har asylanter ikke lovligt ophold. -Ellers havde en ukrainelov der rækker ind på området heller ikke været nødvendig. -Mennesker med store krigstraumer er i dag overladt til ingenting så længe deres sag foregår.

Rehabiliteringscenter for Flygtninge (RCF) er et behandlingstilbud i Region Nordjyllands Specialsektor og yder behandling til traumatiserede flygtninge med diagnosen PTSD.

Vel og mærke til personer der allerede HAR opnået flygtningestatus og som har været udsat for traumer eller er blevet alvorligt belastet psykisk, fysisk og/eller socialt. Ukrainere vil her få hurtigt hjælp fordi de er sikret opholdsgrundlag mens andre krigsflygtninge der også er flygtet fra russiske bomber andre steder i verden risikerer at sidde fastholdt i en usikker situation i asylhelvedesystemet og vente årevis på hjælp – en hjælp de risikerer aldrig at få selvom ingen er i tvivl om at de har hjælp behov.

Vi taler SÅ meget om at forebygge – vi ved hvad vi skal gøre, vi har lige gjort det med ukrainerne -altså givet dem ret til hjælp ved ankomst. Fordi vi ved at hurtig indsats betaler sig både for dem der har hjælp behov og for os som region.

Jo længere vi venter jo værre får folk det og jo større bliver regningen i alle henseender

Vi kan ikke “forebygge” sådan at krigsofre ikke har traumer, men vi kan forebygge på en måde så de får den hjælp de har behov for hurtigt – så de ikke går mere og mere i stykker. inden vi kommer ind i billedet, kan det som det er nu ofte være aldeles for sent

Region Nordjyllands Psykosociale beredskab tilbyder både herboende og flygtende Ukrainere hjælp – altså også til ukrainere med uafklaret opholdsgrundlag.

Det bør udvides med det samme til at omfatte alle der flygter

Det KAN lade sig gøre for os også at inkluderer mennesker med uafklaret opholdsgrundlag hvis vi vil.

Det synes vi i enhedslisten vi skal gøre nu med det samme for alle mennesker på flugt og på alle områder i Regionen – vi bør ikke som region medvirke til øget ulighed hverken i somatisk eller mental sundhed.

Læs mere her.