Alle skal være velkomne i Aalborg – også mennesker med handicap

  • I Aalborg skal der være plads til alle, siger vi stolt i Det nye DNA for Aalborg Kommune. Netop derfor er det så paradoksalt, at fremkommeligheden for mennesker med handicap er så dårlig i Aalborgs Midtby. Mange steder blokerer fortovsrestauranter og butikkernes reklameskilte for at mennesker med kørestol eller mennesker med synshandicap kan komme frem, som det fremgår af de billeder, jeg har medsendt udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd.
  • Det er helt uholdbart og derfor stiller Enhedslisten ved de kommende budgetforhandlinger forslag om, at der afsættes ressourcer til, at kommunen kan gribe ind over for de mange eksempler i midtbyen på at reklameskilte og fortovsrestauranter blokerer for fremkommeligheden for mennesker i kørestole, mennesker med synshandicap og mennesker med barnevogne, siger Per Clausen
  • Vi foreslår, at denne indsats sker i samarbejde med Danske Handicaporganisationer, som har masser af erfaring med, hvordan disse udfordringer kan løses, fortsætter Per Clausen.
  • Enhedslisten vil også stille forslag om, at der udarbejdes en langsigtet plan for, hvordan man kan fjerne den niveauforskel mellem gade og fortov, som udgør en stor forhindring for mange gangbesværede. Det har man gode erfaringer med i en række europæiske byer (f.eks. Malmø). Enhedslisten mener, at det vil passe fint sammen med Aalborgs DNA, hvis vi bliver en foregangsby i Danmark i forhold til at gøre byen tilgængelig for mennesker med handicap, slutter Per Clausen.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf. 31 67 50 08