Plan for gadeuddeling

Meld tilbage til Rasmus på rasmusf@enhedslisten.dk, hvis du gerne vil deltage i en af uddelingerne.
Det er vigtigt, at man melder tilbage om man deltager, da der skal være min. to tilmeldte før uddelingen bliver til noget.
Det er vigtigt at vide, hvem der deltager, hvis der kommer sygdom eller der er rigtigt dårligt vejr, så det skal aflyses.

Egholm-motorvej sender milliard-regning til Aalborg Kommune

En forudsætning for aftalen om en motorvej hen over Egholm er, at Aalborg Kommune bidrager med 600 millioner kroner. Da Aalborg Kommune indtil nu har kun lagt 90 millioner til side til dette formål, kræver det, at Aalborg Kommune inden udgangen af 2032 har fundet 510 millioner kroner mere. 

Kampen mod Egholm-motorvejen fortsætter

Egholm-motorvejen vil øge CO2 udslippet og påvirke klimaet negativt, udsætte flere borgere for sundhedsskadelig støj, ødelægge natur og rekreative områder, true grundvandet, forringe vandkvaliteten i åer og vandløb, forringe den visuelle oplevelse af landskabet og ødelægge Egholm som rekreativt område og turistdestination.

Egholm-motorvejen tager penge fra velfærd og grøn omstilling

Egholm motorvejen tager penge fra velfærd og grøn omstilling. I forbindelse med budgettet for Aalborg Kommune 2019 vedtog byrådets øvrige partier mod Enhedslistens stemmer, at der hvert år i 20 år skulle afsættes 30 millioner kroner til en motorvej hen over Egholm. Beslutningen om at etablere denne motorvej hen over Egholm er i sig selv miljømæssigt og klimamæssigt dybt problematisk,

Nej til mere massivt byggeri ved Vestbyens Station

Nej til mere massivt byggeri ved Vestbyens station

Vestbyen  er karakteriseret ved meget tæt byggeri, men der også veje med villaer og mindre hus samt enkeltstående villaer og mindre huse.  I Enhedslisten ønsker vi at bevare Vestbyen som en alsidig og mangfoldig bydel, hvor der stadig er forskellige bygningstyper og boliger, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedlisten i Aalborg Byråd.

Byvandring om byudviklingen i Aalborg

Enhedslisten Aalborg inviterer til byvandring, hvor vi taler om byudviklingen i Aalborg i det nye boligkvarter v. Østre havn og i Ø-gadekvarteret, torsdag d. 27. august kl. 18.30.
Vi mødes ved Musikkens hus kl. 18.30, hvor Lars Brorson Fich vil give os en guidet tur rundt ved nybyggeriet i Østre havn. Fra Østre havn går vi via Karolinelund, hvor vi vil få en forfriskning, til Ø-gadekvarteret for at opleve forskellene i byudviklingen og i byens kvarterer.