Billige boliger og borgerinddragelse

På mødet i By- og Landskabsudvalget den 24. januar lå der blandt andet et forslag om en lokalplan, som giver mulighed for et omfattende renoveringsprojekt af 120 almene boliger på Saltumvej

https://www.aalborg.dk/usercontrols/AalborgKommune/Referater/Pdf.aspx?pdfnavn=19883131-20016137-1.pdf&type=bilag&pdfid=104254

Projektet vil i praksis betyde, at 120 almene boliger rives ned og at der i stedet opføres 150 nye. Nogen af dem på de eksisterende sokler. Udfordringen er, at de nye boliger bliver dyrere end de gamle og at vi derfor risikerer, at nogen af de beboere, der bor i de nuværende boliger presses ud af området og hvor skal de så bo. Jeg tog denne problemstilling op og konklusionen blev, at forvaltningen går i dialog med boligselskabet bag projektet (ALABU) for at sikre, at der også efter renoveringen er nogen billige boliger tilbage, sådan at alle beboere får mulighed for at blive boende. Da selve projektet jo efterfølgende skal godkendes af Aalborg Kommune, kan vi her sikre os, at der er fundet en tilfredsstillende løsning på dette problem.

Der forelå også forslag til en ny arkitekturpolitik https://www.aalborg.dk/usercontrols/AalborgKommune/Referater/Pdf.aspx?pdfnavn=19887764-20023733-1.pdf&type=bilag&pdfid=104263 og en ny højhuspolitik https://www.aalborg.dk/usercontrols/AalborgKommune/Referater/Pdf.aspx?pdfnavn=19885255-20032203-1.pdf&type=bilag&pdfid=104265

Forvaltningen havde indstillet, at disse politikker skulle gå direkte gennem udvalget og til byrådet til endelig vedtagelse. Udvalget menter imidlertid, at man burde gennemføre en proces, hvor borgerne fik mulighed for at komme med input og kommentarer før den endelige vedtagelse og en sådan proces sættes nu i værk. I forhold til indholdet af politikken var der stor tilfredshed med forslaget, som giver gode muligheder for at gennemføre en proces ved godkendelse af lokalplaner, hvor der stilles relevante krav og spørgsmål til investorernes projekter og hvor der i dele af Aalborg Kommune slet ikke kan opføres højhuse.

.https://www.aalborg.dk/usercontrols/AalborgKommune/Referater/Pdf.aspx?pdfnavn=19888018-20024143-1.pdf&type=bilag&pdfid=104266

Planen lægger meget vægt på bæredygtighed. Begrænsning af og omlægning af transport skal sammen med effektiv udnyttelse af den eksisterende infrastruktur prioriteres højere end nyanlæg. Der var indkommet en række gode høringssvar, som medførte en række yderligere forbedringer

https://www.aalborg.dk/usercontrols/AalborgKommune/Referater/Pdf.aspx?pdfnavn=19888012-20024123-3.pdf&type=punkt&pdfid=16540.

Desværre fastholder man i planen – i modstrid med en række af målsætningerne i denne – ønsket om en motorvej hen over Egholm, som det første og vigtigste initiativ. Derfor stemte jeg i mod planen.

Vi behandlede også et forslag om kommunalplanstillæg og lokalplan for etablering af en række boliger på Nøhr Sørensensvej.

https://www.aalborg.dk/usercontrols/AalborgKommune/Referater/Pdf.aspx?pdfnavn=19595787-19499842-18.pdf&type=punkt&pdfid=16540

Der var i høringsfasen indsendt en række protester og på den baggrund var der udarbejdet et ændret forslag, som på nogen områder tog højde for disse indvendinger.

https://www.aalborg.dk/usercontrols/AalborgKommune/Referater/Pdf.aspx?pdfnavn=19219260-18792062-23.pdf&type=bilag&pdfid=104256

Forvaltningen havde foreslået, at disse ændringer blev sendt i en to ugers høring, men udvalget besluttede, at høringstiden skulle være 4 uger og at der i denne periode også skulle være en dialog med beboerne i området. Jeg fremførte, at jeg ikke ville støtte en lokalplan for dette område, som blev mødt med en samlet modstand fra beboerne.

Per Clausen