Aalborg kommune bør hjælpe Birkebo-beboere med at få kompensation

Aalborg kommune bør hjælpe Birkebo-beboere med at få kompensation

  • Der er ingen tvivl om, af VIVA Bolig har hovedansvaret for, at beboerne i Birkebo ender med at skulle leve uden en dør ud til toilettet i 8 måneder. I mindst 2 1/2 måned sker der ikke andet, end at VIVA forhandler med entreprenør og leverandør om, hvem som har ansvaret. Det er naturligvis helt uacceptabelt, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd.
  • Derfor bør beboerne nu have en kompensation i form af reduceret husleje i den periode, hvor de har manglet en dør ud til toilettet. Jeg synes Aalborg Kommune skal gå ind i sagen på beboernes side og rejse dette krav over for VIVA. Det er det mindste kommunen kan gøre i forlængelse af et forløb, hvor Aalborg Kommune har vist alt for stor tålmodighed over for VIVA og tilsyneladende ikke gjort nok for at presse VIVA, fortsætter Per Clausen.
  • Jeg synes også Aalborg Kommune skal overveje sit fremtidige samarbejde med VIVA – og i hvertfald få garantier for, at et sådant forløb ikke gentager sig, siger Per Clausen.
  • Vi mangler også en redegørelse for, hvad Aalborg Kommune konkret har gjort for at få st skub i denne sag og i hvilket omfang byrådets Ældre- og Handicapudvalget har været orienteret om sagen og inddraget i at finde løsninger, slutter Per Clausen.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf. 3167-5008