Aalborg har brug for en samlet børnepolitik

Enhedslistens børnepolitiske udspil:

Bedre vilkår for børn

Enhedslisten har udpeget børneområdet som et af vores fire prioriterede områder. Det sker ud fra følgende hovedoverskrifter:

 • Alle børn har ret til et godt og udviklende børneliv
 • Kortere skoledage med mere kvalitet i undervisningen og et godt fritidstilbud
 • Bedre normeringer i daginstitutioner.
 • Forøgelse af de med sociale normeringer særligt med henblik på de 0-3 årige
 • Bedre tilbud til udsatte børn og børn med specielle behov
 • Alle børn skal have reel adgang til økologisk mad på skoler og institutioner.

En god børnepolitik skal skabe rammerne for, at børn oplever børnehaven, skolen og fritidsordningen som steder, hvor de bliver mætte af indtryk, oplevelser og viden, og hvor de beriges og udvikles.

Der er brug for at etablere mere sammenhæng i indsatsen over for børnene i Aalborg Kommune

Indsatsen for at give alle børn lige muligheder skal forøges. Enhedslisten foreslår:

 • En ekstra indsats i forhold til de familier, som ikke benytter sig af ”Hånd om barnet” tilbuddet.
 • Øget støtte til særligt udsatte familier og forældre.
 • Der skal afsætte flere midler til foranstaltninger for udsatte og omsorgssvigtede børn.
 • Anbragte børn skal have mere støtte i forhold til deres skolegang.
 • Ordningen med socialrådgivere i daginstitutioner og skoler skal gøres permanent og udvides.
 • Der skal afsættes flere ressourcer til sociale normeringer – særligt i forhold til 0-3 års området.

Samarbejdet mellem forældre og personale skal fokusere indhold og kvalitet. Daginstitutionerne er et vigtigt socialpædagogisk supplement til hjemmene og skal ikke drives efter virksomhedsprincipper.

For de 0-6 årige er leg den vigtigste aktivitet og arbejdet i institutionerne skal organiseres med dette udgangspunkt.

Enhedslisten foreslår

 • Normeringerne skal forbedres, sådan at der bliver højest 3 børn pr. voksen i vuggestuerne og højest 6 børn på voksen for de 3-6 årige.
 • Pladsgarantien skal forbedres, sådan at alle forældre, der ønsker det, sikres plads i en vuggestue, en integreret institution eller børnehave.
 • Daginstitutionernes og DUSsernes fysiske forhold skal forbedres. Indeklimaet og støjniveauet er ofte forfærdende. Plads, miljørigtige materialer og grønne arealer skal opprioriteres

Den nysgerrighed og lyst til at lære, som børn møder op med på den første skoledag, skal folkeskolen være i stand til at fastholde. Skoledagene skal være fulde af oplevelse og glæden ved sammen at finde og forstå. Skolen skal være rummelig, så den kan give alle børn god trivsel og gode muligheder for udvikling.

Enhedslisten foreslår:

 • Lærerne og andet pædagogisk uddannet personale skal have mere tid forberedelse og planlægning af uddannelsen, der skal være et fast loft over antallet af undervisningstimer for den enkelte medarbejder.
 • Anvendelse af test reduceres til det minimum som lovgivningen kræver
 • Lærere og andet pædagogisk uddannet personale skal have mulighed for og pligt til at tage hensyn til den enkelte elev, så de kan differentiere undervisningen, uden at det går ud over klassefællesskabet.
 • Bureaukratiet omkring de individuelle læringsmål reduceres.
 • Der skal indgås arbejdstidsaftaler for det pædagogiske personale i Aalborg skoler. Både lærere og pædagoger spiller en vigtig rolle for at sikre en god skole. Derfor skal begge grupper sikres tid til at udføre deres arbejde ordentligt.
 • Skolerne skal have bedre mulighed for at indføre ordninger med to lærer-ordninger med inddragelse af pædagoger.
 • Kortere skoledage med mere kvalitet i undervisningen og et godt fritidstilbud
 • Lektiecafeer skal målrettes eleverne reelle behov m.v.
 • Folkeskoler med særlige ressourcekrævende opgaver skal have ekstra bevillinger for at sikre, at eleverne på disse skoler får en undervisning af samme kvalitet som elever på andre skoler.
 • Elevernes medbestemmelse skal sikres i et udbygget samarbejde mellem elever, lærere og forældre.
 • Børn har også ret til fritid, som de selv bestemmer over. Derfor tilstræbes det at undgå obligatorisk hjemmearbejde.
 • Konfirmationsundervisning skal lægges uden for den almindelige skoletid.
 • De to-kulturelle klasser skal bevares og der skal sikres kvalitet i undervisning og integration i forhold til tosprogede børn og unge.
 • Der skal indføres ret til modersmålsundervisning for alle tosprogede elever i folkeskolen i lighed med de tilbud børn fra EØS-lande får.
 • Der skal afsættes de nødvendige midler til specialundervisning og tilbud til særligt udfordrede elever. Indsatsen skal tage udgangspunkt i. hvad der giver det enkelte barn den bedste trivsel og de bedste udviklingsmuligheder.

Pressemeddelelse: Aalborg har brug for en samlet børnepolitik

 • En samlet investering i at løfte børnepolitikken i Aalborg Kommune kunne give store gevinster for børnene, forældrene og kommunen. Derfor fremlægger Enhedslisten nu en række forslag til, hvordan vi kan skabe mulighed for, at alle børn får et godt og udviklende børneliv og får langt mere lige muligheder for at skabe sig den fremtid, de selv ønsker, udtaler Per Clausen. Gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd.
 • Opdelingen af børneområdet på flere forvaltninger medvirker til at skabe en opsplittet indsats. Derfor skal, der fokuseres langt mere på et samlet løft af indsatsen over for børnene. Der skal etableres en sammenhæng i indsatser, der giver alle børn mulighed for at få en alsidig udvikling med respekt for det enkelte barns samlede situation, fortsætter Per Clausen.
 • Vores børnepolitisk udspil er et resultat af en proces, hvor vi har været i dialog med de faglige organisationer på området, afholdt lyttemøder med deltagelse af lærere, pædagoger andre medarbejdergrupper og forældre. Vi har også indhentet input fra de sociale medier. Det har vi gjort, fordi vi mener, at politik skal udvikles i tæt dialog med de mennesker, den vedrører. Det kommer der de bedste løsninger ud af, slutter Per Clausen.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen tlf. 31675008

Aalborg har brug for et samlet løft af børnepolitikkenEn samlet investering i at løfte børnepolitikken i Aalborg Kommune kunne give store gevinster for børnene, forældrene og kommunen. Derfor fremlægger Enhedslisten nu en række forslag til, hvordan vi kan skabe mulighed for, at alle børn får et godt og udviklende børneliv og får langt mere lige muligheder for at skabe sig den fremtid, de selv ønsker.Opdelingen af børneområdet på flere forvaltninger medvirker til at skabe en opsplittet indsats. Derfor skal, der fokuseres langt mere på et samlet løft af indsatsen over for børnene. Der skal etableres en sammenhæng i indsatser, der giver alle børn mulighed for at få en alsidig udvikling med respekt for det enkelte barns samlede situation.Vores børnepolitiske udspil er et resultat af en proces, hvor vi har været i dialog med de faglige organisationer på området, afholdt lyttemøder med deltagelse af lærere, pædagoger andre medarbejdergrupper og forældre. Vi har også indhentet input fra de sociale medier. Det har vi gjort, fordi vi mener, at politik skal udvikles i tæt dialog med de mennesker, den vedrører. Det kommer der de bedste løsninger ud af.Enhedslistens børnepolitiske udspil:Bedre vilkår for børnEnhedslisten har udpeget børneområdet som et af vores fire prioriterede områder. Det sker ud fra følgende hovedoverskrifter:* Alle børn har ret til et godt og udviklende børneliv* Kortere skoledage med mere kvalitet i undervisningen og et godt fritidstilbud* Bedre normeringer i daginstitutioner.* Forøgelse af de med sociale normeringer særligt med henblik på de 0-3 årige* Bedre tilbud til udsatte børn og børn med specielle behov�* Alle børn skal have reel adgang til økologisk mad på skoler og institutioner.En god børnepolitik skal skabe rammerne for, at børn oplever børnehaven, skolen og fritidsordningen som steder, hvor de bliver mætte af indtryk, oplevelser og viden, og hvor de beriges og udvikles. Der er brug for at etablere mere sammenhæng i indsatsen over for børnene i Aalborg KommuneIndsatsen for at give alle børn lige muligheder skal forøges. Enhedslisten foreslår:* En ekstra indsats i forhold til de familier, som ikke benytter sig af ”Hånd om barnet” tilbuddet.* Øget støtte til særligt udsatte familier og forældre.* Der skal afsætte flere midler til foranstaltninger for udsatte og omsorgssvigtede børn.* Anbragte børn skal have mere støtte i forhold til deres skolegang.* Ordningen med socialrådgivere i daginstitutioner og skoler skal gøres permanent og udvides.* Der skal afsættes flere ressourcer til sociale normeringer – særligt i forhold til 0-3 års området.Samarbejdet mellem forældre og personale skal fokusere indhold og kvalitet. Daginstitutionerne er et vigtigt socialpædagogisk supplement til hjemmene og skal ikke drives efter virksomhedsprincipper.For de 0-6 årige er leg den vigtigste aktivitet og arbejdet i institutionerne skal organiseres med dette udgangspunkt.Enhedslisten foreslår* Normeringerne skal forbedres, sådan at der bliver højest 3 børn pr. voksen i vuggestuerne og højest 6 børn på voksen for de 3-6 årige.* Pladsgarantien skal forbedres, sådan at alle forældre, der ønsker det, sikres plads i en vuggestue, en integreret institution eller børnehave.* Daginstitutionernes og DUSsernes fysiske forhold skal forbedres. Indeklimaet og støjniveauet er ofte forfærdende. Plads, miljørigtige materialer og grønne arealer skal opprioriteres.Den nysgerrighed og lyst til at lære, som børn møder op med på den første skoledag, skal folkeskolen være i stand til at fastholde. Skoledagene skal være fulde af oplevelse og glæden ved sammen at finde og forstå. Skolen skal være rummelig, så den kan give alle børn god trivsel og gode muligheder for udvikling.Enhedslisten foreslår:* Lærerne og andet pædagogisk uddannet personale skal have mere tid forberedelse og planlægning af uddannelsen, der skal være et fast loft over antallet af undervisningstimer for den enkelte medarbejder.* Anvendelse af test reduceres til det minimum som lovgivningen kræver* Lærere og andet pædagogisk uddannet personale skal have mulighed for og pligt til at tage hensyn til den enkelte elev, så de kan differentiere undervisningen, uden at det går ud over klassefællesskabet. * Bureaukratiet omkring de individuelle læringsmål reduceres.* Der skal indgås arbejdstidsaftaler for det pædagogiske personale i Aalborgs skoler. Både lærere og pædagoger spiller en vigtig rolle for at sikre en god skole. Derfor skal begge grupper sikres tid til at udføre deres arbejde ordentligt.* Skolerne skal have bedre mulighed for at indføre ordninger med to lærer-ordninger med inddragelse af pædagoger.* Kortere skoledage med mere kvalitet i undervisningen og et godt fritidstilbud* Lektiecafeer skal målrettes eleverne reelle behov m.v.* Folkeskoler med særlige ressourcekrævende opgaver skal have ekstra bevillinger for at sikre, at eleverne på disse skoler får en undervisning af samme kvalitet som elever på andre skoler.* Elevernes medbestemmelse skal sikres i et udbygget samarbejde mellem elever, lærere og forældre.* Børn har også ret til fritid, som de selv bestemmer over. Derfor tilstræbes det at undgå obligatorisk hjemmearbejde.* Konfirmationsundervisning skal lægges uden for den almindelige skoletid.* De to-kulturelle klasser skal bevares og der skal sikres kvalitet i undervisning og integration i forhold til tosprogede børn og unge.* Der skal indføres ret til modersmålsundervisning for alle tosprogede elever i folkeskolen i lighed med de tilbud børn fra EØS-lande får.* Der skal afsættes de nødvendige midler til specialundervisning og tilbud til særligt udfordrede elever. Indsatsen skal tage udgangspunkt i. hvad der giver det enkelte barn den bedste trivsel og de bedste udviklingsmuligheder.

Slået op af Per Clausen i Mandag den 24. april 2017

Se hele valgprogrammet her