Borgerinddragelse og miljømæssig bæredygtighed skal stå i centrum for byudvikling på Sygehus Nord grunden.

  • Enhedslisten er enig med borgmesteren i, at nedlæggelsen af Sygehus Nord giver os nogle unikke muligheder for at skabe en spændende byfornyelse i dette område. Hvis disse muligheder skal udnyttes, kræver det imidlertid, at en række betingelser opfyldes, udtaler Per Clausen, vikarierende rådmand for Miljø og Energi i Aalborg Kommune.
  • Omdannelsen af området skal ske på baggrund af en åben, gennemskuelig og demokratisk proces, hvor borgerne inddrages.
  • Omdannelse, renovering og nybyggeri skal ske på en miljømæssig og klimamæssig bæredygtig måde. Det betyder, at de miljømæssige og klimamæssige konsekvenser af en nedrivning af højhuset og opførelse af et nyt byggeri på grunden skal analyseres, inden der træffes beslutning om dette.
  • De bevaringsværdige bygninger i området skal bevares.
  • Bebyggelsesprocenten skal holdes nede, så der kan blive plads til grønne oaser (eventuelt en bypark) i området.
  • Reberbanegade kvarterets særlige karakter skal respekteres og dele af Reberbanegade skal omdannes til gågade.
  • Parkeringspladser på overfladen skal nedlægges og erstattes af underjordisk parkering i tilstrækkeligt omfang, fortsætter Per Clausen.
  • Enhedslisten vil fortsat deltage konstruktivt i diskussionen af omlægningen af Sygehus Nord grunden med udgangspunkt i disse grundlæggende synspunkter, slutter Per Clausen.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf.: 31 67 50 08

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen i Nordjyske, den 5. januar, om Sygehus Nord-højhuset: – Det skal væk