Brug Egholmmillionerne til lokal jordreform

Enhedslisten i Aalborg foreslår, at de 120 mio. kr., som Aalborg Kommune indtil videre har opsparet til medfinansiering af en Egholmmotorvej, lægges i en jordfond til opkøb af lavbundsjorder for at omdanne dem til natur. Til stor gavn for klimaet.

I den klimaaftale for landbrugsområdet, som et flertal i Folketinget indgik i oktober måned, afsættes der midler til opkøb af landbrugsjord til en pris på 30.000 kr. pr. hektar. Ved samme prisleje vil de 120 mio. kr. række til 4000 hektar – mere end dobbelt så stort et areal som Hammer Bakker. Samtidig vil omlægningen fra landbrugsjord til natur nedbringe udslippet af klimagasser med omkring 120.000 tons CO2 om året.

Rådmand for Aalborg Kommunes Miljø- og Energiforvaltning udtaler:

Vi ved, at motorveje og biltrafik er dybt skadeligt for klimaet, og samtidig tegner landbruget sig for 47% af klimabelastningen i Aalborg Kommune, hvis vi ser bort fra cementproduktionen. Udtagning af landbrugsjord vil i sig selv give en gevinst for både klima og biodiversitet, og hvis vi samtidig finansierer det med penge afsat til en klimaskadelig motorvej, bliver gevinsten kun større.

En reduktion på 120.000 tons CO2 vil svare til at opfylde en femtedel af den 2030-målsætning om 70% CO2-reduktion, som byrådet har vedtaget, og som sådan vil det gøre en stor forskel for klimaet. Samtidig vil det skabe nye naturarealer svarende til mere end det dobbelte af Hammer Bakker, som både kan bruges rekreativt og til at sikre bedre betingelser for dyre- og plantelivet.

Vi kalder det en lokal jordreform, fordi vi foreslår at ændre den måde, hvor jorden ejes og forvaltes på. Relativt få lodsejere ejer meget store arealer, som de driver intensivt og dygtigt, hvilket desværre er til skade for både klima og miljø. Samtidig er nogle borgere klemt af udsigten til kraftigere regnskyl og oversvømmelser i fremtiden. Vores forslag betyder, at jordfonden bruges til at kompensere lodsejerne med samme beløb pr. hektar, som et stort flertal i Folketinget er blevet enige om i en aftale, som har høstet stor ros fra landbrugets interesseorganisationer.

Yderligere kommentarer:
Lasse P. N. Olsen
Tlf.: 25 19 94 01