Brug for et alkohol- og stoffrit alternativ til Svenstrupgård

  • Enhedslisten foreslår på baggrund af den seneste tids debat om forholdene på Svenstrupgård, at der oprettes et stof- og alkohol frit alternativ til Svenstrupgård i Aalborg Kommune. Det er urimeligt, at vi ikke i Aalborg Kommune kan tilbyde hjemløse og funktionelt hjemløse som ønsker det, et stof – og alkoholfrit alternativ til Svenstrupgård, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten.
  • Jeg er helt enig i, at vi har brug for et tilbud, hvor man accepterer et stof- og alkoholmisbrug. Det er både umenneskeligt og forkert at smide mennesker med et sådan ud på gaden. Der er ofte tale om mennesker med store problemer, men vi har også brug for et alternativ til dette tilbud til hjemløse og funktionelt hjemløse, som ønsker at være i et stof- og alkoholfrit miljø, fortsætter Per Clausen.
  • Aalborg Kommune mangler også et afrusningstilbud med en socialpædagogisk indsats som et supplement til regionens tilbud om akut afrusning i livstruende tilfælde. Etableringen af sådanne alternative tilbud vil kunne reducere Aalborg Kommunes udgifter til ophold på forsorgshjem m.v. uden for kommunen. Etablering af disse tilbud vil derfor både være godt for Aalborg Kommunes udsatte borgere og være en fornuftig økonomisk investering for Aalborg Kommune.

Enhedslistens forslag til Aalborg Byråd
Byrådet opfordrer Aalborg Kommunes Familie- og Socialforvaltning til at undersøge mulighederne og behovet for at etablere et stof- og alkoholfrit alternativ til Svenstrupgård samt for at etablere et afrusningstilbud med opfølgende socialpædagogisk indsats.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf. 31 37 50 08