Brug ledig kapacitet i dagsinstitutioner til nye pladser til nye vuggestuepladser

Brug ledig kapacitet i dagsinstitutioner til nye pladser til nye vuggestuepladser

• Det øgede antal fødsler og tilflytningen til Aalborg betyder, at der i de kommende år bliver mangel på pladser til pasning af børn i 0-5 års alderen. Det kræver udbygning af institutionerne i de kommende år og set i lyset af, at der allerede nu er mange forældre, som ikke kan få den ønskede plads i en vuggestue, er der et særligt stort behov for at udbygge kapaciteten her, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd.
• Heldigvis er der i mange børnehaver ledig kapacitet, som kan bruges til at skabe plads til flere vuggestuebørn. Enhedslisten foreslår, at der laves en plan for, hvordan denne ledige kapacitet anvendes mest hensigtsmæssigt til at skabe flere vuggestuepladser, fortsætter Per Clausen.
• Ved at omdanne disse børnehaver til integrerede institutioner skaber vi også større fleksibilitet, fordi disse institutioner kan indrettes til at optage et varierende antal børn i henholdsvis 0-2 og 3.5 års alderen. Derfor er det helt oplagt at inddrage denne ledige kapacitet, slutter Per Clausen.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf. 3167 5008