Budget 2020 set med grønne briller

Til førstebehandlingen af Magistratens budgetforslag fik jeg en gul “Hvor er der en voksen?” t-shirt af nogle forældre, som aktionerede for minimumsnormeringer i vores daginstitutioner. Jeg tog t-shirten på under mødet og sagde i min tale, at der var mere grønt på min gule t-shirt, end der var nye grønne initiativer i budgetforslaget.

Hvad er status så på dét efter tirsdagens budgetforlig?

Grøn Fond
I 2020 skal byrådet vedtage en ny bæredygtighedsstrategi, som nu er under udarbejdelse i samarbejde mellem kommunen og civilsamfundet. Omdrejningspunktet for bæredygtighedsstrategien bliver FN’s 17 verdensmål, og i budgetforliget afsættes der 3 mio. kr. om året fra 2021 til at finansiere kommunens arbejde for bæredygtig udvikling.

Cykelstier
Aalborg Byråd har for år tilbage vedtaget en cykelstihandlingsplan med en klar målsætning om, at flere skal lade bilen stå og tage cyklen, og med konkrete cykelstiprojekter. Men år efter år er de konkrete indsatser blevet udsat i det uendelige. I de seneste års budgetter er der stort set kun iværksat cykelstiprojekter, der ikke har været en del af cykelstihandlingsplaner, fordi et byrådsmedlem har fået en fiks idé om en “cykelstribe” eller en cykelsti-strækning i sit lokalområde, mens der ikke har været opbakning til at gennemføre de cykelstiprojekter, som byrådet har vedtaget i handlingsplanen.

Denne ærgerlige tendens bliver der med budgetforliget brudt med. Dels fordi der bliver afsat det største beløb til cykelstier i årevis (5 mio. årligt de næste fire år), og dels fordi cykelstimidlerne er øremærket til vedligehold af eksisterende cykelstier og initiativer fra cykelstihandlingsplanen. Det er et politisk skifte, som vi fra Enhedslistens side har efterlyst i årevis.

Binderup Å
Naturgenopretningsprojektet i Binderup Å blev i Løkke-regeringens tid pillet ud af statens vandmiljøplaner. Da 6 ud af 7 indsatser var gennemført, fandt regeringens embedsfolk pludselig ud af, at den 7. og sidste indsats ikke var “omkostningseffektiv”. Det betød, at vi ikke længere kunne få EU-finansiering til at fjerne den sidste spærring i åen, hvilket ellers var nødvendigt for at få fuld effekt af de andre indsatser i dette vandløb.

Binderup Å er et vandløb i den vestlige del af kommunen, som har potentialet til at blive et af Europas allerbedste vandløb, når de sidste spærringer, som forhindrer ørrederne i at svømme op for at gyde, bliver fjernet. Det vil være godt for naturen, for lystfiskerne, for Limfjorden, for ørrederne og for friluftsentusiaster af enhver slags.

Der er i budgetforliget afsat penge de næste fire år til at rydde de bureaukratiske sten af vejen, som på trods af den store miljø- og natureffekt af naturgenopretningen i Miljøstyrelsens regnemaskine får projektet til at fremstå som “ikke omkostningseffektivt”.

Det bliver for omfattende at forklare planen for at få det videre projekt for Binderup Å tilbage i statens vandplaner, så EU kan finansiere for den sidste indsats, så jeg vil nøjes med at glæde mig over, at arbejdet nu igen er kommet på skinner.

Stadig masser af plads til forbedring
Derudover kommer der som følge af budget 2020 lidt flere penge til at følge med den stigende mængder miljøsager, som følger af det byggeboom, som vores by i disse år er inde i. Og samtidig bekræftes det i budgetforliget, at Aalborg skal arbejde på at etablere et nationalt testcenter for grønne teknologier.

Men selvom det er lykkedes at sætte nogle store, grønne fingeraftryk på budgettet, så er der stadig god plads til forbedring. Dels kan indsatserne sagtens være langt større, og der kan være flere af dem, og dels stod Enhedslisten endnu en gang alene med vores krav om at droppe bevillingen til medfinansiering af en evt. Egholmmotorvej.

Om man kan lide det eller ej (og det kan vi ikke!), så har 29 ud af 31 medlemmer af byrådet lavet en aftale om frem mod år 2038 at bruge 600 mio. kommunekroner til at arbejde for en Egholmmotorvej. Enhedslisten foreslog under forhandlingerne pengene til motorvejen fjernet på budgettet, hvilket vi endnu en gang stod helt alene med blandt byrådets partier.

De andre partiers aftale er en realitet, og det vil være for stor en foræring til højrefløjen, hvis vi fra Enhedslistens side lader deres aftale stå i vejen for, at vi kan lave budgetforlig de næste 19 år. I Enhedslisten har ikke tilsluttet os Aalborg Alliancen, og det ændrer budgetforliget intet vil. Vi vil tordne imod den og motorvejsplanerne i mindst lige så høj grad som hidtil, og det ved resten af byrådets partier også godt.

Lasse Olsen, Rådmand