Budgettale 2. behandling

Spidskandidat (2), Anna Aaen, læs mere nederst på siden.

Enhedslisten offentliggjorde også i år vores ønsker til budgettet forud for budgetforhandlingerne. Derfor kan alle tydeligt se, hvad vi ønskede og hvad vi fik. Det gør de andre partier ikke – og det synes vi da er ærgerligt. Åbenhed i politik er godt.

Vores mål var at få et budget, som leverede markante fremskridt i forhold til at reducere CO2 udslippet og løse klimaudfordringerne.

Det lykkedes ikke.

Aalborg Kommune fortsætter med at afsætte 30 millioner kroner om året til en motorvej hen over Egholm og man fastholdt yderlige nye investeringer i udvidelse af vejnettet på over 50 millioner i 2022 og 2023. Det er vi selvfølgelig stærkt utilfredse med.

Når vi alligevel er med i budgetforliget, skyldes det en række markante indrømmelser.

Vi ønskede 60 millioner kroner de næste 4 år til at implementere cykelhandlingsplanen. Det kom vi igennem med.

Vi ønskede penge til at få etableret et nyt togstop i nord for Lindholm. Det har vi fået i form af en sindetskrivelse, som gør, at vi nu kan komme videre med dette projekt.

Vi fik 2 millioner til vores forslag om at etablere en klimaalliance. Penge som bygger oven på de midler, vi tidligere har fået til at udarbejde klimabudgetter, en klimahandlingsplan m.v.

Vigtige redskaber når vi skal i gang med at levere vores andel af reduktionen af CO2 udslippet på 70 procent i 2030. Det bliver svært – og vi er ikke i nærheden af at være i mål, men vi har fået nogen vigtige redskaber på plads.

Der blev også afsat penge til klimavenlig indkøbspolitik og andre mindre forbedringer på miljø og klimaområdet.

Enhedslisten ville gerne bruge de 30 millioner, som spares op til Egholm forbindelsen, til bedre velfærd og grøn omstilling. Det kunne vi desværre ikke komme igennem med.

Egholm-Motorvejen Nej Tak – læs her hvorfor.

Alligevel lykkedes det i budgetforhandlingerne at finde en løsning, som betyder, at der ikke sker forringelser på specialundervisningen. Det for os var en forudsætning for, at vi kunne gå med i en aftale.

Vi fik fjernet besparelser på netværksrådgivning i børnesager, fritidscentre m.v.

Vi ønskede fremrykning af minimumsnormeringer på 0-6 års området og bedre normeringer på DUS-området. Vi fik 3 millioner til DUS’erne. Det er slet ikke nok. Vi er ikke i mål, men det er bedre end ingenting.

Vi ville gerne have sikret et løft på handicapområdet. Det var der ikke andre, som ville være med til – til gengæld fik vi tilført lidt flere midler til at skabe bedre arbejdsforhold, arbejdsmiljø og seniorordninger – både på ældre og på handicapområdet. Heller ikke her er vi i mål, men lidt har også ret.

Vi er også glade for at have været med til at få afsat penge til at starte arbejdet med et mangfoldighedshus op og til at indfri Ungebyrådets ønske om mere og bedre seksualundervisning.

At man nu får lys på atletikanlægget i Aalborg Øst, synes vi også er et godt og vigtigt resultat – ligesom det også er fint at er fremover også fokuseres på udviklingen i andre bydele end Aalborg midtby. Resten af kommunen glemmes alt for ofte.

Boliger som alle kan betale, er et vigtigt ønske for Enhedslisten. Derfor havde vi foreslået et markant løft i investeringerne til almene boliger. Desværre kom vi kun igennem med et beskedent løft. Det synes vi er ærgerligt.

Ved 1. behandlingen af budgetforslaget lagde Venstre og DF meget vægt på, at der skulle indføres 37 timers straksaktivering, som et vigtigt element i Aalborg Kommunes beskæftigelsespolitik. Udgangspunktet for dette forslag er en opfattelse af, at de arbejdsløse – eller i hvert fald en stor del af dem – er arbejdsløse, fordi de er dovne. Den holdning og det menneskesyn deler vi ikke i Enhedslisten – og derfor var det vigtigt at forhindre, at disse forslag blev en del af budgetforliget. Det lykkedes heldigvis. Det fik så DF til at forlade forhandlingerne – nok mest fordi man ønsker at bruge alle midler til at drive mennesker af anden etnisk oprindelse (nok primært muslimer) ud af Aalborg.

DF har stillet nogle ændringsforslag til budgettet. Enkelte af dem er er gode – og minder om forslag fra Enhedslisten Desværre er finansieringen helt uacceptabel. Pengene skal skaffes ved store besparelser på beskæftigelsesindsatsen (særligt på integrationsindsatsen). Når dette kombineres med de store udgifter der ville være ved at straksaktivere en stor gruppe arbejdsløse, vil konsekvenserne for beskæftigelsesområdet være katastrofale. Forslaget om at spare 5 millioner kroner på pædagoger i undervisningen afviser vi også.

Forud for forhandlingerne var alle andre partier meget optaget af, at vi skulle overholde servicerammen. Takket være stor kreativitet lykkedes det at lande et budget på ca. 20 millioner kroner over servicerammen uden at overskride denne. Det er vi meget tilfredse med.

Hele forløbet omkring kommunernes forsøg på at overholde service- og anlægsramme understreger, at tiden er inde til et opgør med budgetlov og de meget snævre rammer staten lægger omkring kommunernes økonomi.
Spidskandidater til byrådsvalget – kommunalvalget den 16. november

 • Enhedslisten opstiller 34 kandidater fordelt på 18 kvinder og 16 mænd.
  Aldersmæssigt er spredningen stor. Den yngste er 18 år og den ældste er 75 år. Gennemsnitsalderen er 45 år.
 • Mangfoldigheden på listen stor. Vi har stor spredning på uddannelse, erhverv og bopæl.
  Vi har 4 kandidater af anden etnisk oprindelse og selv om de fleste kandidater kommer fra Aalborg og Nørresundby, har vi også kandidater fra de mindre byer i kommunen, som Nørholm, Vodskov, Godthåb, Hals, Vaarst, Klarup og Gistrup, fortsætter Per Clausen.
 • Når vi er lykkedes med at få opstillet så mange kandidater, skyldes det, at der er stor interesse for og vilje til at bidrage til vores valgkamp.

1 – Per Clausen, 66 år

 • Medlem af Aalborg Byråd fra 2014
 • Medlem af KL’s Bestyrelse fra 2018
 • Formand for Magistrenes A-kasse siden 2013
 • Bestyrelsesmedlem i AkademikerPension siden 2016

Jeg har siddet i byrådet siden 2014. I denne periode har jeg været medlem af en række af byrådets udvalg og repræsenteret byrådet i Port of Aalborg, Aalborg Vand og Kloak samt Reno Nords bestyrelse.

Jeg har været medlem af folketinget for Enhedslisten fra 2005 til 2015. Her arbejdede jeg primært med klima-, energi-, miljø- og fødevarepolitik, men jeg blev også i 2008 kåret som årets homo-politiker på grund af mit arbejde for transpersoners rettigheder. Jeg var Gruppeformand for Enhedslisten i 2008-2013 og sad i Folketingets Præsidium 2014-2015.

Herudover har jeg i mange år være aktiv i fagligt arbejde – lige fra SID Ungdom og Faglig Ungdom til Dansk Magisterforening, hvor jeg var formand fra 1994 til 2000.

Jeg betragter klimaforandringerne, som vores største udfordring, som kræver hurtige og radikale forandringer. Herudover prioriterer jeg kampen mod fattigdom og ulighed meget højt.

2 – Anna Aaen, 37 år, biolog

Jeg er uddannet biolog 37 år, og arbejder til dagligt med miljø og natur. Jeg bor med mine 2 børn (7/7) lidt uden for Gistrup og sætter pris på at have udendørsplads omkring uden for meget trafikstøj.

Det betyder meget for mig at vi også som kommune prioriterer natur og biodiversitet højt. Flere og flere grundvandsboringer lukkes grundet forurening hver dag, og det er vigtigt at vi beskytter det tilbageværende grundvand.

Aalborg Kommune har en god cykelpolitik, men med flere og flere elcykler, bliver afstanden man kan tilbagelægge med cykel større og større, og dermed også behovet for cykelstier større og større. Desuden mener jeg at den offentlige transport bør prioriteres højere.

3 – Lasse P. N. Olsen, 40 år, socialrådgiver og cand.scient.adm.

Gennem de sidste to valgperioder har jeg haft det kæmpe privilegium at være miljø- og energirådmand for Enhedslisten og arbejdet med grøn omstilling af kommunen og de kommunalt ejede selskaber. Mest markant er nok kommunens køb af Nordjyllandsværket og planen for grøn omstilling af varme- og elproduktionen uden klimaskadelig biomasse, men jeg kan også nævne affaldssortering, sociale klausuler, etisk indkøbspolitik og stærkere demokratisk forankring af forsyningsselskaberne.

På grund af rotationsordningen er min tid som fuldtidspolitiker ved at være slut, men jeg kan godt stille op til at blive en del af det næste enhedsliste-hold i byrådet som “almindeligt” byrådsmedlem, og det ønsker jeg hermed at gøre.

Noget af det, som grundlæggende adskiller Enhedslisten fra de andre partier, er, at vi er bevidste om, at folkelige aktiviteter udenfor byråd, folketing osv. er afgørende for at skabe reelle politiske forandringer. Eller som Carl Scharnberg engang har formuleret det: Det nye sker, når den, som er tiltænkt tilskuerens rolle, begynder at blande sig.

Vi har brug for, at flere blander sig. Derfor har vi i Enhedslisten taget initiativ til lyttemøder for brugere og ansatte i kommunen, vi prioriterer kontakten med organisationer, bevægelser og aktivister, og vi har bakket åbent op om demonstrationer og protester. For eksempel imod nedskæringer, for minimumsnormeringer og imod en miljø- og klimaødelæggende motorvej over Egholm.

Samtidig er Enhedslisten det parti, der sætter en dagsorden, som rækker udover byrådet: Flygtningebørn i Moria, Israels overgreb i Palæstina, Budgetloven, Lars Løkkes “omprioriteringsbidrag”, støj fra motorveje og manglende åbenhed i KL er nogle af de sager, som vi har rejst i byrådet – og som helt sikkert ikke var blevet rejst uden Enhedslisten. Sommetider bliver det eneste resultat, at vi har rejst en debat, og andre gange er det lykkedes at samle et flertal i byrådet bag vores forslag.

Sådan synes jeg helt bestemt, at vi skal blive ved med at arbejde.

Jeg har været optaget af politik lige så længe, som jeg kan huske, og jeg har været aktiv i Enhedslisten på forskellige niveauer siden 2004. Jeg er 40 år, uddannet socialrådgiver og cand.scient.adm., og privat bor jeg sammen med Astrid og vores tilsammen tre børn.

4 – Rosalina Svane Schmidt, 29 år, sociolog

Jeg stiller op til at blive spidskandidat i Aalborg til kommunalvalget fordi jeg elsker Aalborg og gerne vil arbejde for at kommunen bliver et endnu bedre sted at bo. Jeg drømmer om at Aalborg for alvor bliver en kommune hvor mennesker og den grønne dagsorden er førsteprioriteten, ikke motorveje og kommercielle interesser.

Jeg vil kæmpe for at alle kommunens borgere kan leve det liv de ønsker. Derfor skal vi have flere billige boliger, herunder flere bofællesskaber og flere boliger som er indrettet til at man kan leve i familiekonstellationer der ikke nødvendigvis er den traditionelle kernefamilie.

Vi skal have trygge og fleksible pasningstilbud til børn, hvor der er mulighed for at aflevere sine børn et trygt sted når man er på arbejde, uanset om der er fra 8-15 eller om man arbejder aftener og nætter på vores sygehuse og plejehjem.

Vores udsatte borgere skal have en bedre hjælp. Der skal være gode trygge tilbud om hjælp og tag over hovedet til alle der har behov. Det er også vigtigt at tage højde for dem der i særlig grad der sårbare i disse situationer, især børn, unge og kvinder kan opleve at de tilbud der findes i Aalborg, ikke er trygge.

Jeg vil kæmpe for at få færre biler i byen, og jeg vil kæmpe for gode forhold for cyklister og en god offentlig transport, så færre mennesker har brug for en bil i hverdagen. Det giver både god mening for klimaet og det giver bedre plads til liv og mennesker i byerne.

Jeg synes vi har en rigtig god og velfungerende afdeling og jeg har oplevet at vores politik styrkes og bliver skarpere når vi diskuterer den. Derfor vil jeg som kandidat, og potentielt senere hen byrådsmedlem, vægte vores diskussioner og beslutninger meget højt når jeg repræsenterer Enhedslisten Aalborg.

Jeg flyttede til Aalborg i 2012 for at starte på universitetet, på det tidspunkt kendte jeg ikke byen. Kort efter blev jeg frivillig på Studenterhuset hvor jeg også sad i bestyrelsen og blev valgt til forkvinde. Jeg engagerede mig i byens kulturliv og i kulturpolitikken som en frivillig ildsjæl. Da jeg blev færdiguddannet, meldte jeg mig ind i Enhedslisten og i SUF, hvor jeg har været medlem og aktiv i min afdeling i nu snart to år. Jeg sidder i bestyrelsen i afdelingen og sidder ligeledes i den kommunalpolitiske baggrundsgruppe og derudover er jeg aktiv i SUF og i vores Kvinde+ gruppe.

5 – Maria Asha H. Boelsmand, 33 år, social- og sundhedsassistent

Mit navn er Maria Boelsmand og jeg er 33 år, bosiddende i Aalborg med mand og søn, og uddannet social og sundhedsassistent i 2011.

Jeg har i ca. 8 år arbejdet inden for ældreplejen i forskellige sammenhænge, og har i dag en stilling i retspsykiatrien.

Med denne faglige baggrund og mit medmenneskelige væsen, så står kernevelfærd i højsæde i min politiske agenda.

Min største mærkesag er børn i dagtilbud, og her kæmper jeg blandt andet for minimumsnormeringer, og det at skabe rammerne for at alle børn får lige vilkår.

Desuden vil jeg slå et slag for flere faglige personale i ældreplejen, og med erfaring fra området er det tydeligt at flere hænder på gulvet vil kunne skabe grundlag for en værdig alderdom.

Alle mennesker er ligeværdige, men ikke ligestillet.

6 – Morten Guldhammer, 49 år, faglig sekretær i 3F Aalborg

Jeg er 49 år, far til 3 og bosiddende i Gug. Jeg arbejder til daglig i 3F Aalborgs Transportgruppe.

Det meste af mit liv har jeg boet i landdistrikter som Vester Hassing og Sønderup og har stor forståelse for den frustration, der er opstået i forbindelse med de seneste årtiers centralisering.

Skellet mellem by og land er vokset gennem de seneste år. Det er der mange grunde til. En del er landspolitisk bestemt, men rigtig meget handler også om kommunalpolitik.

Jeg betragter det meste som kulturpolitik. Kultur handler om måden, vi er sammen på, og det drejer sig for mig også om skoler, lokale indkøbsmuligheder, sportsklubber, erhvervsliv, ældrepolitik og – selvfølgelig – kulturområdet. Her skal vi starte, hvis vi skal have sammenhængen tilbage i kommunen, sådan at al trafik ikke foregår til og fra den altopslugende storby.

Der skal oprettes kulturcentre, der drives og styres af lokale ildsjæle. De lokale kunstnere skal have rum og plads til udfoldelse. Ildsjælene findes derude, men de skal støttes (ikke styres) af den kommunale fælleskasse og den viden, vi har opnået gennem den kulturelle oprustning i Aalborg by.

Der er al mulig grund til at tro, at de erhvervsmæssige og generelle gevinster ved kulturel vækst kan være lige så effektive i de mindre byer som i de store.

Man skal holde sig for øje, at de kulturelle tab, de mindre byer har lidt er en del af den gevinst, som Aalborg by har vundet. Jeg mener, man kan tale om en kulturel gæld til de samfund, der tidligere har været holdt sammen af lokale butikker, sportsklubber og mødesteder drevet af naboerne i byen.

Vi er helt klar over den styrke, det lokale fundament indeholder, når vi skal hylde medaljetagerne fra OL eller fodboldlandsholdet. De kommer jo ude fra foreningslivet. Ildsjælene styrker eliten og gør os alle rigere på oplevelser. Den forståelse må og skal også udbredes til andre kulturelle aktiviteter, der ikke nødvendigvis er resultatorienterede og giver medaljer.

7. Zeinab Ali, 47 år, frisør

Jeg er 47 år og jeg har læst økonomi på‏ Universitetet, men jeg arbejder som frisør lige nu og jeg har været politikker i mange år. Jeg er rigtig aktiv i mange nationalforeninger. Jeg har stor empati til befolkningen. Har mange ideer, til samfundet, fordi jeg bor i to forskellige kultur.

Jeg kæmper for ligheden! For alle mennesker. Der bor i Danmark og som vil Danmark.
Jeg ved at der er meget ulighed i det danske samfund. Mellem den rige og den fattigt mellem kønnene mellem alder. Og en af de ting jeg går ind for er at børn som går sulten i seng skal hjælpes op. Og vores ældre borgere som ikke får den hjælp som de fortjener, knuser mit hjerte. Vi skal hjælpe dem som var med til at opbygge det vil alle elsker og kalder for hjem: Danmark!
Og et af de andre punkter jeg går indenfor er Integration.
Vi skal være bedre til at hjælpe nye tilkommende. Vi skal finde et system hvor vi kigger dybere, til din nye tilkommende som vil Danmark. Så vi kan hjælpe dem på den rigtigt vej og dem som ikke vil Danmark, skal vi hjælpe dem til at bidrag til samfundet.

8 –

9 – Bente Schmidt Nielsen, 67 år, pensionist

Jeg er 67 år og har boet i Aalborg og Nørresundby siden 1976.

I mit arbejdsliv har jeg gennem mange år arbejdet som it-konsulent og projektleder i forskellige organisationer, senest i Kriminalforsorgen.

Jeg har været medlem af Enhedslisten siden 1991, og har gennem årene været aktiv i en række forskellige folkelige bevægelser.

Jeg var bl.a. aktiv i forsvaret af Nørresundby Bibliotek, da det var lukningstruet, og jeg var også aktiv i Beboergruppen på Skansen, da nazisterne mente, de skulle have deres hovedkvarter der.

Aktuelt er jeg også aktiv i Nørresundby samråd.

Min generelle holdning er, at hvis man gerne vil en anden udvikling, må man også selv gøre en indsats.

Klimakrisen kræver grønne svar, og det er vor tids mest presserende problem. Derfor er det også godt, at det nylige budgetforlig har prioriteret mange flere cykelstier, så folk kan transportere sig CO2-frit. Det er et væsentligt bidrag. Lige så er tankerne om en forpligtende klimaalliance.

Men samtidigt med at kommunen med den ene hånd planlægger at iværksætte flere grønne løsninger og indsatser for klimaet, er det jo helt bizart, at man med den anden hånd bevilger 600 mio. skattefinansierede kr. som tilskud til en motorvej i Egholm-linjen – det er jo ellers en statslig opgave!

De 600 mio. kunne vi godt bruge til mere velfærd!

Og endnu værre er det, at den planlagte motorvej ikke løser noget som helst. Og den er en enorm CO2-udleder. Både i anlægsfasen og i driftsfasen, hvor den kun understøtter mere bilisme, ikke mindre.

Egholm motorvejen ødelægger rekreative områder og truer vores drikkevand. Den sikrer støj fra vest også, så byen bliver helt omringet af motorvejsstøj.

I anlægsarbejdet er der også stor risiko for frigivelse af asbest fra de store deponier efter Eternitfabrikken. Vi skal ikke have mere asbest ind over byen og ud i vores natur.

Motorvejen i Egholm-linjen er den dyreste og den mest overflødige del af infrastrukturforliget, men Socialdemokraterne i Nordjylland har bidt sig fast og er ikke modtagelige for sund fornuft.

Derfor er jeg et aktivt medlem af Borgerbevægelsen mod motorvej i Egholm-linjen, hvor jeg kæmper sammen med mange gode kræfter i et bredt fællesskab.

10 – Asghar Azizi

Jeg er 49 år gammel og har boet i Aalborg i mere i 30 år, fordi jeg elsker at bo her. Jeg er ikke blevet færdig med mit studie, Administration, fordi jeg er blevet hårdt ramt af min sygdom, Sklerose, og var ikke i stand til at gøre min studie færdigt.
På det tidspunkt fandt jeg det meget relevant at beskæftige mig med foreningslivet og via bestyrelsesarbejde bruge den viden, som jeg har skabt mig fra min uddannelse.
Det er ført til, at jeg har været medlem af mange forskellige bestyrelser i 24 år.
Jeg går meget op i klima, offentlige transport, den fysiske tilgængelighed i kommunen og integration af folk med en anden etnisk herkomst end dansk.
Jeg har altid også brændt for at være politisk aktiv. Jeg kan virkelig tænke mig at være aktiv i byrådet.