Byrådet

Ved Byrådsvalget i 2013 blev Enhedslisten for første gang repræsenteret i Aalborg Byråd. Vi fik 9729 stemmer (8,8 procent) og fik valgt tre mandater (Per Clausen, Lasse Puertas Navarro Olsen og Cæcilllie Lyngaard Andersen).

Lasse blev valgt som rådmand for Miljø- og Energiområdet. Per Clausen blev medlem af Beskæftigelsesudvalget og Skoleudvalget. Cæcillie blev medlem af Familie- og Socialudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget. Senere er Per Clausen trådt ind i Familie- og Socialuddvalget i stedet for Cæcillie.

Du kan læse det kommunalpolitiske program for nuværende byrådsperiode her

I byrådet sidder 31 byrådsmedlemmer fra otte forskellige partier.

Her er repræsentationen, som den ser ud i byrådsperioden 2014 – 2017

Parti/liste  Stemmer Procent Mandater
A: Socialdemokratiet 40.221 36,3 12
B: Det Radikale Venstre 5.694 5,1 2
C: Det konservative Folkeparti 5.352 4,8  1
F: Socialistisk Folkeparti  4.009 3,6 1
I: Liberal Alliance 3.519 3,2 1
O: Dansk Folkeparti  9.970 9,0  2
V: Venstre 29.359 26,5   9
Ø: Enhedslisten  9.729 8,8   3
I alt: 110.801 100  31

Byrådet vælger borgmesteren, to viceborgmestre, seks rådmænd og medlemmer af de syv stående udvalg. Borgmesteren og rådmændene varetager sammen med direktørerne den daglige ledelse af forvaltningerne.

Politiske udvalg

De stående udvalg har ansvaret for forvaltningen af deres respektive områder. Udvalgene træffer afgørelse i sagerne i det omfang, udvalget ikke har delegeret sin kompetence til rådmanden og administrationen.

Inden for hvert opgaveområde udarbejder de stående udvalg ligeledes indstillinger til Magistratens og byrådets godkendelse.