Byrådsmøde d. 15. maj: Enigt byråd, City-syd/Midtbyen og Mykolai i Ukraine

Byrådsmøde d. 15. maj af Per Clausen, byrådsmedlem.

 

Aalborg Byråd kræver et opgør med Regeringens økonomiske politik

Der var fuldstændig enig opbakning i Aalborg Byråd til et forslag fra Enhedslisten, som krævede, at KLs forhandlinger med regeringen skal munde ud i et resultat, som giver mulighed for at fastholde og udvikle velfærden i kommunerne. 15. maj 2023 – referat fra byrådet (aalborg.dk). Det skete efter, at Per Clausen havde påpeget, hvordan regeringens økonomiske politik havde udhulet kommunernes økonomi og at deres oplæg til forhandlingerne med KL om kommunernes økonomi i 2024 ville forstærke denne udvikling. Byrådsmøde – 15/05 2023 (video-stream.dk).

Enhedslisten forsvarer Midtbyen mod yderligere konkurrence fra City Syd

På byrådsmødet den 15. maj skulle byrådet behandle et forslag om at udvide muligheden for at etablere udvalgsvarebutikker i City Syd Sagsbeskrivelse (aalborgkommune.dk). Forslaget havde mødt kraftig kritik fra City-foreningen, som i en udtalelse protesterede med henvisning til, at de mente, at det ville udsætte Aalborg Midtby for en ødelæggende konkurrence. I debatten tilsluttede Enhedslisten og De Radikale sig denne kritik Byrådsmøde – 15/05 2023 (video-stream.dk) og stemte imod forslaget. Resten af byrådet stemte for – og forslaget sendes nu i høring.

 

Venskabsbyaftale med Mykolai i Ukraine

Enhedslisten har tidligere foreslået, at Aalborg skulle indgå venskabsbyaftaler med byer i de besatte områder i Palæstina og i de kurdiske områder. Det er altid blevet afvist. Aalborg Kommune skulle ikke føre udenrigspolitik – og der var ikke brug for flere venskabsbyaftaler, er der blevet sagt hver gang. Den argumentation var glemt, da man skulle behandle et forslag om at indgå en venskabsbyaftale med Mykolaj i Ukraine. Sagsbeskrivelse (aalborgkommune.dk). Her var alle enige om, at det var en rigtig god ide at indgå en sådan aftale. Det støttede Enhedslisten selvfølgelig også, men med den offensive tilgang byrådet nu har til denne problemstilling, bør det også være muligt at få oprettet den slags aftaler med andre byer i udsatte dele af verden.