Byrådsmøde den 2. marts 2020

Opbakning til aktiv indsats mod trafikstøj

På byrådsmødet den 2. marts var der støtte fra alle byrådets øvrige partier til Enhedslistens forslag om, at Aalborg Kommune skulle gå aktivt ind i kampen for at få nedbragt støjen fra de motorveje, som går igennem det østlige Aalborg og Nørresundby.

Læs referatet fra punktet her.

Vores argument for at tage sagen op nu er, at man i de kommende forhandlinger om statslige investeringer i infrastrukturen også bør inddrage øget beskyttelse mod trafikstøj fra motorveje. Her er det vigtigt, at også problemerne i Aalborg kommune bliver sat på dagsordenen. Beslutningen blev, at By- og Landskabsforvaltningen går i dialog med Vejdirektoratet og at borgmesteren følger op på sagen i forhold til transportministeren.

Der var også enighed om, at partierne tager sagen op med deres transportordførere. Vi vil i Enhedslisten selvfølgelig følge op på sagen.

Se debatten her.

Intet omprioriteringskatalog i år

På byrådsmødet blev planen for arbejdet med budgettet for 2021 også vedtaget.

Læs referatet fra punktet her.

Det vigtigste var, at medarbejdernes, de faglige organisationers og Enhedslistens modstand mod at udarbejde et sparekatalog i foråret nu har båret frugt. Alle i byrådet var nu enige om, at dette skulle droppes.

Herudover indeholder forslaget nogle gode tanker om investerings- og effektiviseringsmodeller, som kan køre over flere år og en 8 årig investeringsplan. I den sammenhæng påpegede Enhedslisten nødvendigheden af at få lempet budgetloven og vi opfordrede de øvrige partier i byrådet til at lægge pres på deres landspolitikere for at sikre en sådan lempelse i forbindelse med den revision af budgetloven, som skal gennemføres her i foråret.

Se debatten her.

Ny landdistriktspolitik

Forslaget til ny Landdistriktspolitik i Aalborg Kommune har været igennem en lang og god proces med inddragelse af alle relevante parter. Det er der kommet et godt resultat ud af.

Læs referatet af punktet her.

I Magistraten fik vi tilslutning til, at også udviklingen af digital infrastruktur i hele kommunen og ønsket om flere stoppesteder på den nordjyske nærbane i Aalborg Kommune kom med. Det afgørende nu er, at denne politik følges op at konkrete bevillinger til udviklingen af såvel infrastruktur som skoler, daginstitutioner, kulturelle tilbud m.v. i hele kommunen.

Se debatten her.

Per Clausen