Byrådsmøde med vigtige Enhedsliste resultater

Byrådsmødet det 22. marts 2021 gav Enhedslisten mulighed for at sætte afgørende fodaftryk på en række vigtige områder. Vi sikrede, at Aalborg Byråd sagde klart fra over for planerne om at liberalisere affaldsforbrændingen og var også med til at sikre et godt og solidarisk indhold af de pakker, som skal understøtte genoplukningen af Aalborg, efter Covid 19.

Klar afvisning af liberalisering af affaldsforbrænding

Enhedslisten havde til byrådsmødet den 22. marts stillet et forslag om, at Aalborg Byråd skulle tage afstand fra planerne om at konkurrenceudsætte affaldsforbrændingen.

  • Der er ingen sikkerhed for, at der det mest klimavenlige anlæg, som vinder i et marked, hvor det er prisen, der bestemmer.
  • EU’s konkurrenceregler betyder, at det bliver helt frit for selskaberne at importere og eksportere affald til forbrænding – også kommunalt ejede anlæg vil være presset til at lade økonomiske konkurrencehensyn gå forud for andre samfundsmæssige hensyn.
  • Et klima og miljømæssig forsvarlig håndtering af affaldet kræver meget store investeringer. Investeringer, som bliver meget risikable, når affaldsmængderne kan svinge voldsomt, afhængigt af hvem der vinder de forskellige udbud. Det kan føre til, at nogen forbrændingsanlæg i længere tid kommer til at køre med underskud. Et underskud som formentlig vil skulle betales af borgerne.
  • En liberalisering af affaldsområdet vil reducere eller helt fjerne den lokale politiske indflydelse. Det vil give os langt mindre handlerum, når vi skal udvikle en affaldssektor, som kan være med til at løse klimaudfordringen.

Du kan se hele forslaget her.

Forslaget blev vedtaget med støtte fra alle partier i byrådet med undtagelse af Venstre.

Du kan se debatten her.

Støtte til udsatte, unge kunstnere og kulturen

Enhedslisten havde lagt afgørende vægt på, at der i de pakker, som skulle understøtte genåbningen af Aalborg blev afsat midler til socialt udsatte borgere og vækstlaget i kulturlivet. Med de pakker, som blev vedtaget på byrådsmødet den 22. marts 2021, må det konstateres, at det lykkede over forventning.

Og du kan blandt andet se Enhedslistens indlæg her.

Fortsat massivt boligbyggeri

Byrådsmødet den 22. marts 2021 oplevet af gruppeformand og konstitueret rådmand, Per Clausen

Blandt lokalplanerne var der denne gang et forslag, som ville give mulighed for at bygge relativt højt og massivt på den grund ved Karolinelund, hvor Tekstilcenteret tidligere lå. Der var kommet meget kraftige protester fra beboerne i området og på den baggrund, valgte vi at stemme imod lokalplanen.

Du kan se lokalplanen: 1.4.111 Boliger og erhverv, Karolinelundsvej, Ø-gadekvarteret her.

og debatten her.