Byrådsmødet den 11. maj

Boliger i baggård, problematiske ændringer i dagtilbud og flere fremrykkede investeringer

Vi var nok mange, der troede, at det var i gamle dage, man byggede boliger i baggårdene. Sådan er det ikke længere i Aalborg. På byrådsmødet den 11. maj vedtog et flertal bestående af Socialdemokratiet og Venstre en lokalplan, der giver mulighed for at bygge boliger i op til 4 etager langs Svendsgade og Badehusvej i den gård, hvor der tidligere lå en Aldi.

Læs lokalplanen her.

Forslaget har mødt protester fra Vestbyens Samråd, Maria Skolen og andre naboer, som i stedet ønskede, at der skulle etableres et åbent gårdrum i lighed med det, der er sket mange andre steder i Vestbyen. Dette blev afvist. Bebyggelsen i gården var en forudsætning for at det samlede projekt, som også omfatter en randbebyggelse kunne realiseres. I Enhedslisten fastholdt vi, at vi ikke ville åbne op for bebyggelse i baggårde igen og stemte sammen med DF og De Konservative imod.

Du kan se debatten her.

Byrådet skulle også tage stilling til et meget omfattende forslag til ændring i tilbuddene til 0 – 6-årige børn med særlige udfordringer.

Læs forslaget her.

Forslaget var blevet kritiseret af bl.a. BUPL for ikke at tage udgangspunkt i de konkrete erfaringer, man har i Aalborg og for at være en skrivebordskonstruktion, som ville forringe tilbuddene til de udsatte børn og arbejdsmiljøet for de ansatte. Flere har udtrykt frygt for, at dette kunne give samme negative resultat som den massive satsning på inklusion i årene fra 2012 førte til i folkeskolen. Hertil indeholdt det oprindelige forslag en markant omlægning af institutionen Stampe og en nedskæring på antallet af specialpladser. Disse to forringelser blev taget af bordet på baggrund af modstand fra i første omgang Venstre, De Konservativ og Enhedslisten.  Til gengæld blev Enhedslistens krav om at også reduktionen i antallet af ressourcepladser skulle fjernes og ønsket om, at ressourcepladser også skulle kunne gives som et varigt tilbud ud over 1 år afvist. På den baggrund valgte Enhedslisten at stemme imod.

Se debatten her.

Budgetforligspartierne havde forud for byrådsmødet vedtaget, at der skulle fremrykkes investeringer for yderligere 85 millioner kroner for at sætte yderligere gang i beskæftigelsen.

Læs forslagene her.

Blandt disse forslag var et forslag om at afsætte 12,7 millioner kroner til en renovering af Østre Alle Hallen. Vi er stadig meget tilfredse med disse forslag og stemte naturligvis for. Det gjorde resten af byrådet også, selv om Venstre mente, at der var risiko for, at vi satte gang i for meget, at det var uretfærdigt, at det kun var budgetforligspartierne, som havde været med til at aftale indholdet og at de mente, at det konkret skulle beskrives, hvordan pengene til afdrag på lånene skulle findes. Vi fastholdt, at finansieringen af tilbagebetalingen måtte aftales i forbindelse med hele budgettet for 2021, at der ikke var noget underligt i, at det var partierne bag budgettet, der aftalte indholdet af disse pakker og at vi ikke kunne se nogen tegn på, at disse investeringer var for omfattende.

Se debatten her.

I forlængelse af dette, blev det også vedtaget at fremrykke renoveringen af Nytorv fra Østerågade frem til Slotsgade, så den bliver færdig i oktober 2021.

Læs om renoveringen her.

Vi drøftede også Borgerrådgiverens beretning.

Læs beretningen her.

Det fremgår tydeligt, at hun udfører et meget vigtigt arbejde, som medvirker til at sikre den enkelte borgers retssikkerhed og påvirker kommunens sagsbehandling i en positiv retning. Set i lyset af stigning i antallet af sager, er der meget, der tyder på, at der er brug for en opnormering også ud over den, der er sket med ansættelsen af to studentermedhjælpere.

Se debatten her.

Per Clausen