Byrådsmødet 14.01.19. Lukning af biblioteker, Aalborgs DNA og udvidelse af City Syd

Biblioteker

Byrådsmødet den 14. januar blev indledt med byrådets spørgetid, hvor der var stillet spørgsmål vedrørende lukningen af biblioteket i Aalborg Vestby på Haraldslund. De øvrige partier forsvarede beslutningen. Flere gav nærmest udtryk for, at denne beslutning var en gave til Vestbyen og Mads Duedahl forklarede, at det var helt naturligt at fastlægge strukturen for bibliotekerne i Aalborg, før man fastlagde visionen for disse. Andre mente, at det jo var meget værre, at man havde lukket biblioteket på Grønlandstorv. I mit svar fastholdt jeg vores modstand mod lukningen af bibliotekerne, jeg medgav, at det måske var værre at lukke biblioteket på Grønlands Torv, men det gjorde jo ikke beslutningen i forhold til Haraldslund bedre. Jeg opfordrede de fremmødte til at fastholde kravet om et bibliotek i Vestbyen fremover.

Se aktuelt videoklip fra byrådsmødet hér

På selve byrådsmødet blev Aalborgs DNA endelig besluttet.

Vi fremhævede den omfattende borgerinddragelse, der havde været i processen – som langt hen ad vejen havde fulgt nogle af d forslag, vi har fremsat for øget borgerinddragelse og opfordrede til, at denne linje blev fastholdt fremover. På indholdssiden giver de vedtagne pejlemærker også god mening i forhold til vores vision forudviklingen af kommunen, men naturligvis også plads for at træffe beslutninger, vi ikke er enige i.

Se bilag hér. Se aktuelt videoklip fra byrådsmødet hér

Lokalplan for Bredgade – Bredgade Torv

Forslaget til ny lokalplan for Bredgade, som villegive mulighed for at at nedrive to huse og bygge to nye som både ville være højere og fylde mere, blev trukket tilbage på baggrund af de mange indsigelser, der havde været. Da vi oprindelig stemte imod denne lokalplan, er vi selvfølgelig tilfredse med denne beslutning. Vi vil indgå i det videre arbejde for at sikre en løsning, som respekterer det eksisterende bymiljø og giver bedre mulighed for at udnytte Bredgade Torv.

Se bilag hér. Se aktuelt videoklip fra byrådsmødet hér

Herudover vedtog de øvrige partier et forslag, som øger muligheden for at etablere udvalgsvarebutikker i hele City Syd.

Se bilag hér.

Vi stemte imod med henvisning til de negative konsekvenser for butikslivet i resten af kommunen. Det fremgår af en analyse kommunen selv har fået udarbejdet, at denne beslutning vil flytte omsætning for 143 millioner kroner fra andre dele af Aalborg Kommune til City Syd.

Se bilag hér.

Den udvikling ønsker vi ikke at støtte.

Se aktuelt videoklip fra byrådsmødet hér

Per Clausen