Tid til mere – job til flere

Debatmøde med Bente Sorgenfrey (formand for FTF), Pelle Dragsted (MF for Enhedslisten) og Søren Valggren Knudsen (folketingskandidat for Socialdemokratiet) om 30 timers arbejdsuge.
Livet er andet og mere end arbejdsliv. Livet er også tid til familie og venner, tid til at dyrke fritidsinteresser og tid til at være frivillig i den lokale sportsklub eller bare tid til at arrangere en vejfest sammen med naboerne.

Den lille Røde musikfestival

Kom med til “Den lille Røde Festival”, som er en ny opstartet festival i Nordjylland og mærk hvordan vi sammen kan ændre vores samfund!
Der er planlagt en række spændende musikalske og kulturelle indslag, og vi håber på, at vi sammen kan skyde festivalen ind i den kollektive bevidsthed og skabe grobund for en udvikling af vores verden i en positiv retning!

Enhedslisten giver alle mulighed for at påvirke vores program for Aalborgs fremtid

Enhedslisten har siden vi kom i byrådet afholdt en række lyttemøder om forskellige emner og i forskellige dele af byen. Det skyldes, at vi vil basere vores politik på dialog med de mennesker, som bor i Aalborg Kommune. For os er det helt afgørende, at inddrage almindelige mennesker og folkelige organisationer i beslutningerne i Aalborg og i udviklingen af vores politik, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg.