Da Enhedslisten købte et kulkraftværk

Da Enhedslisten købte et kulkraftværk

Enhedslisten gik forrest, da Aalborg Kommune for nylig købte et kulkraftværk. Det lyder sort, men intentionerne er faktisk grønne, forklarer rådmand Lasse Olsen.

Sarah Glerup, Rød+Grøn

I 2015 brugte Aalborg Kommune 725 mio. kr. på at opkøbe Nordjyllandsværket, der leverer 60 procent af varmen til Aalborg Forsyning. I spidsen for købet stod rådmand Lasse Olsen, der er valgt for Enhedslisten. Hvorfor i alverden vælger en rød-grøn politiker at investere i kul? Det giver han selv en ligefrem forklaring på:

– Formålet har skam hele vejen igennem været at sikre den grønne omstilling af vores varmeproduktion. Det kan vi bedst gøre gennem et aktivt offentligt ejerskab. Grundlæggende er en offentligt ejet virksomhed underlagt demokratisk kontrol, og gennem ejerskabet over Nordjyllandsværket har vi langt bedre muligheder for politisk at påvirke vores energifremtid, så vi kan komme væk fra de fossile brændsler uden at binde os til fejlinvesteringer i f.eks. biomasseteknologi.

Foto: Poul Rasmussen , Flickr

Ro om Aalborgs varmeforsyning
Selskabsloven forhindrer, at Nordjyllandsværket kan drives rent demokratisk, men med købet er den politiske og demokratiske kontrol blevet størst mulig. Det skal gavne forbrugerne.

– Vi kan nu vælge at indfase den grønne omstilling gradvist frem mod udgangen af 2028. Dermed fordeler vi omkostningerne over flere år, end hvis den grønne omstilling skulle laves som et “big bang”, når Nordjyllandsværket er udtjent. Det giver ro om fremtidens varmeforsyning, forklarer Lasse Olsen og tilføjer, at der også er udfordringer forbundet med indliciteringen.

– El-markedet har siden slut-90’erne været gennemliberaliseret, og priserne svinger op og ned fra time til time. Det gør driftsøkonomien uforudsigelig, og det har været nødvendigt at hæve varmeprisen. Aalborg Varme leverer stadig noget af landets billigste fjernvarme, men det har ikke været sjovt at sætte prisen op, fortæller Lasse Olsen og nævner afgiftsstrukturen på varme- og energiområdet som en anden udfordring:

– Biomasse er afgiftsfritaget, selvom det er omtrent lige så skidt for klimaet som kul og gas. Samtidig skal der betales høje energiafgifter, hvis man benytter eldrevne varmepumper, som kan udnytte overskudsstrømmen fra vindenergien. Det er gift for den grønne omstilling!

Grønne fremtidsplaner

Planen er nu, at Aalborg frem mod 2028 vil indfase grønne teknologier og udfase brugen af kul.
– Elbaseret varmeproduktion fra varmepumper, øget brug af overskudsvarme fra industrien, øget varmelagerkapacitet, solfangere og geotermi, hvis forholdene i undergrunden er til det. Det er de grønne teknologier, som jeg forventer, at vi vil satse på over de kommende ti år, fortæller Lasse Olsen.

Aalborg har også andre grønne projekter undervejs:

– Der er en god chance for, at det kommende universitetshospital i Aalborg Øst får et bæredygtigt køleanlæg baseret på fjernkøling med vand fra en kridtgrav. Det er lidt nørdet, men det projekt, vi er på vej med, vil blive det 2. eller 3. mest energieffektive i verden. I fremtidens nybyggerier vil behovet for køling være større end behovet for opvarmning, så vi er gang med at støbe kuglerne til at levere klimavenlig og energieffektiv køling i de næste mange år, forklarer Lassen Olsen.

– Det ser også ud til, at det lykkes at få sikret en høj grad af lokalt ejerskab og kontrol over en kommende vindmøllepark i Nørrekær Enge mellem Aalborg og Vesthimmerland kommuner. Og så er Aalborg Havn Danmarks første CO2-neutrale havn. Så der sker heldigvis lidt på den grønne front i Aalborg, konstaterer rådmanden optimistisk.