Dårlige lokalplaner og demokratidebat i Byrådet

Byrådsmødet den 10. september vedtog to lokalplaner mod Enhedslistens og De konservatives stemmer.

 • Den ene beslutning vedrører to bygninger på torvet ved Bredegade og Niels Ebbesensgade, hvor to huse skal rives ned og erstattes af nybyggeri (se lokalplanen her).
  • Vi afviste forslaget, fordi vi mener, at der bygges for højt og at byggeriet er i strid med tidligere vedtagelser om, at områdets særlige karakter skal bevares.

Det besynderlige i denne sag var, at der tilsyneladende ikke rigtig var nogen medlemmer af byrådet, som syntes denne plan var en god ide.

Alligevel blev et forslag fra Vibeke Gamst, fra de konservative, om at sende sagen tilbage til By- og Landskabsudvalget afvist af alle andre partier end Enhedslisten og de konservative.

Der var tale om en 1. behandling, så nu sendes forslaget til høring og så må vi håbe på, at kritikken kan blive så massiv, at forslaget kan blive afvist ved 2. behandlingen.

 • Det andet forslag vedrørte opførelsen af et meget massivt og højt byggeri over for Grønlands Torv på Kollegievej (se lokalplanen her).
  • Vi afviste forslaget med henvisning til, at der bliver bygget alt for højt og tæt.
  • Boligerne bliver udsat for støjgener, som overstiger de normale regler.
  • Der bliver meget små rekreative grønne arealer i forbindelse med dem.

Udover Enhedslisten stemte også de Konservative imod forslaget.

Aalborg Kommunes nye ejerskabspolitik

Der var 15 punkter og betydeligt flere underpunkter på byrådets dagsorden. Ud over de 2 lokalplanforslag vedtog Byrådet blandt andet Aalborg Kommunes nye ejerskabspolitik.

 • Vi stemte for, da vi synes, at politikken på god vis præciserer, at de selskaber kommunen ejer er forpligtet til at varetage de interesser og politikker, som kommunen har fastlagt.
 • Vi præciserede, at det for os var meget vigtigt, at kravene om åbenhed og gennemskuelighed også blev efterlevet i praksis.

I forlængelse af vedtagelsen af den generelle politik, vil der nu blive udarbejdet konkrete ejerskabsstrategier for de enkelte selskaber.

Borgerspørgsmål om øget borgerinddragelse i byrådets spørgetid

Inden selve byrådsmødet var der spørgetid*, hvor en borger havde spurgt ind til, hvordan byrådets partier ville arbejde for øget borgerinddragelse.

Det havde byrådets øvrige partier ikke nogen bud på. De mente, at alt var i den skønneste orden i Aalborg.

Vi fremlagde vores forslag om Borgertopmøder, som de andre partier havde glemt, at vi har fået med i processen om den nye vision for Aalborg:

 • Behandling af borgerinitierede forslag i Byrådet. Anvendelse af folkeafstemning og tidligere inddragelse af borgerne ved håndteringen af lokalplaner.

Desværre lød det ikke til, at der var nogen lydhørhed fra de andre partiers side.

Jan Thaysen, fra Venstre, præciserede da også, at den slags forslag plejede at komme fra Enhedslisten eller vores bagland – og det havde han da ret i.

* Datoer for spørgetid i resten 2018

 • 08. oktober
 • 12. november
 • 10. december

Et uddrag af oplevelserne på Byrådsmødet, den 10. september 2018
Per Clausen