De ældre og mennesker med handicap rammes også af sparekatalog

Heller ikke de ældre eller mennesker med handicap slipper for at komme med i Aalborg Kommunes sparekatalog. Der skal spares 26,1 million på ældre området og 12,9 på handicapområdet.

På handicapområdet skal forslagene til nye besparelser ses i lyset af, at man i løbet af de seneste 4 år har gennemført omlægninger, som har givet besparelser på over 50 millioner og at det ser ud til, at der i år kommer til at mangle 20 millioner kroner, fordi budgettet på området ikke dækker udgifterne. Set i det lys er der ikke nogen tvivl om, at yderligere besparelser vil ramme hårdt også selvom de gennemføres under overskrifter, som for de flestes vedkommende lyder tilforladelige.

På ældreområdet er der øget fokus på at gøre de ældre mere selvhjulpne. Det er rigtig fornuftigt, men besparelserne realiseres før effekten af indsatsen har vist sig. Resultatet bliver forringelser både for de ældre og for medarbejderne. I forhold til plejeboligerne må man til sidst opgive at finde på pæne overskrifter og henter de sidste 3,7 millioner på ikke nærmere beskrevne serviceforringelser.

Også for disse spareforslag gælder det, at deres skæbne først afgøres, når budgettet gøres færdigt til efteråret. Så protester og kritik kan stadig påvirke det færdige resultat.