De herskende værdier?

Personligt læserbrev af: Astrid Vang Hansen

I Anders Lundkvists læserbrev på Enhedslisten Aalborgs hjemmeside den 23. december 2018 kan man læse at han er bekymret over om vi står overfor ”en stalinistisk udrensning af alt det i historien, der ikke harmonerer med de aktuelt herskende værdier”.

Er det mon arbejderbevægelsens historie der er ved at blive udrenset fra folkeskolens historieundervisning, fordi den ikke passer ind i de herskende nyliberale værdier? Er det historien om at juletræet kommer fra Tyskland, at Egtvedpigen var indvandrer eller andre historiske kendsgerninger, der ikke harmonerer med de herskende nationalromantiske værdier?

Nej. Lundkvists bekymring handler om noget ganske andet: At en ikke-blond kvinde havde en mening om hvilken sange der skulle synges til et personalemøde og at en transperson påpegede mangler ved en statistik. Jeg ved ikke om Lundkvist generelt mener at det er “idiotisk” og “latterligt” hvis nogen tillader sig at have holdninger til hvilke sange der skal synges på personalemøder? Personligt har jeg svært ved at se hvordan den ”logiske konsekvens” af dette er ”stalinistiske udrensninger” fra historien.

Man skulle tro at der på venstrefløjen var en forståelse for at de herskende tanker (og værdier) i hver epoke er den herskende klasses tanker. Men Lundkvist mener måske at det er ikke-blonde kvinder og transpersoner der har den materielle magt i vores samfund og at det således er deres værdier der er de herskende? Det er i så fald den dårligste klasseanalyse jeg endnu er stødt på.

Lundkvist skriver at venstrefløjen skal fokusere på solidaritet og sammenhold. Ja tak, det kan vi nemt blive enige om. Men forhåbentlig kan solidaritet og sammenhold godt rumme at man kan have forskellige meninger om sange og at man kan rejse kritik af hvilke kategorier der bruges i statistikker? Hvis det bliver en forudsætning for solidaritet og sammenhold at man ikke må rejse kritik og have forskellige meninger, så er vi vist netop ude i en form for ”sammenhold” der med rette kan kaldes stalinistisk…

Lad os håbe at de fleste blot har grinet af Anders Lundkvists læserbrev. Så at Enhedslisten ikke har mistet alt for mange stemmer på Lundkvists galle.

Læserbrevet fra Anders Lundkvist kan læses ved at klikke på billedet herunder.

Personlig læserbrev: Den danske sang bør være en ældre, skallet mand

Klik her og læs om sangen, der blev sunget første gang i 1924