Debatmøde: Grøn, grønnere, Aalborg Kommune

Enhedslisten Aalborg afholder debatmøde om klima, miljø, natur og biodiversitet under overskriften “Grøn, grønnere, Aalborg Kommune”

Som oplæg til mødet har vi lavet et udkast til, hvordan Aalborg bliver grønnere. Vi vil gerne have jeres feedback, input og forslag.

Vores oplæg kan læses her på hjemmesiden eller downloades som Pdf-fil

Vi foreslår, at det økologiske råderum skal sikres. Det betyder, at:

 • Der ikke må bruges flere ressourcer, end der samtidig genskabes. Ressourcerne skal, så vidt muligt, indgå i lukkede kredsløb, hvor de genbruges og Ikke går til spilder.
 • Vandets kredsløb skal genoprettes og beskyttes.
 • Affaldsmængden skal reduceres og ressourcerne i affaldet udnyttes.
 • Aalborg Kommune støtter en økologisk og klimamæssig bæredygtig omstilling af produktionen.
 • Aalborg Kommune medvirker til, at Paris-aftalens målsætning om at begrænse temperaturstigningen til 1,5 grader celsius kan opfyldes. Aalborg Kommunes klimabudgetter og klimahandlingsplaner skal baseres på denne målsætning med konkrete handlinger og mål, som der følges op på.
 • Bæredygtighed skal gennemsyre alt nybyggeri og alle renoveringer
 • Der skal etableres mere bynær natur og at den eksisterende skal beskyttes. Der skal etableres flere grønne oaser i byrummene
 • 95 procent af al mad i de kommunale køkkener skal være økologisk i 2025
 • Der opstilles konkrete mål og handlinger for at øge biodiversiteten.
 • Der etableres mere skov og mere natur. Der skal sikres støtte sammenhængende naturområder og grønne korridorer både bynært og i landdistrikterne.
 • De kommunalt ejede landbrugsarealer skal omlægges til natur og være med til at øge biodiversiteten.
 • Der skal etableres flere bynære parker og grønne områder og de eksisterende skal beskyttes. Fjordmarken, Kildeparken og Mølleparken skal fredes og Karolinelund sikres som borgernes park med adgang og muligheder for alle.
 • Borgerne skal sikres god og nem adgang til rekreative arealer og naturen – samtidig med at naturen beskyttes effektivt i særligt sårbare områder.

Mødet holdes i Medborgerhuset, Rendsburggade 2, Aalborg.

Pga. Corona restriktioner er der tilmelding til fysisk deltagelse i mødet. Du skal tilmelde dig til Rasmus på rasmusf@enhedslisten.dk

Det er også muligt at deltage via zoom. Hvis det ønskes, skal du tilmelde dig her.

Når du er tilmeldt deltagelse via Zoom, får du tilsendt et link