Den uendelige historie om parkering i Aalborg Midtby

I budgetforliget for 2019, hvor vi ikke var med, fik Venstre indføjet, at der skulle bygges et ekstra dæk på parkeringshuset på Sauers Plads. Det ville koste kommunen 10,5 millioner kroner, men resten skulle betales af den såkaldte parkeringsfond. Som ændringsforslag til budgettet stillede vi forslag om, at denne udvidelse blev droppet og at man i stedet solgte parkeringshuset. Det ville kunne indbringe 45 millioner kroner og altså give Aalborg Kommune 55 millioner kroner til bedre formål.

Det var aftalen, at bygningen af det ekstra parkeringsdæk skulle ske i 2019, men det lykkedes at trække processen i langdrag og ved budgettet for 2020 kom vi igennem med vores ønsker. Så langt så godt. Desværre lykkedes det ikke, at overbevise Socialdemokratiet om, at der er parkeringspladser nok i Aalborg Midtby, så i stedet blev det aftalt at etablere nye parkeringspladser på Aabo Plads.

I den situation koncentrerede vi os om at sikre, at den eksisterende legeplads her blev erstattes af en ny og moderne legeplads i nærheden. Vi aftalte, at den skulle ligge på Frederiks Torv. Hermed fik vi endegyldigt sikret, at der ikke bliver parkering her igen og der foreligger nu en plan for at omdanne denne plads til en attraktiv oase i Midtbyen.

Vi fik også sikret os, at der blev afsat penge til en ny skaterbane og at der skulle findes en passende plads til mindesmærket efter frihedshelten Aabo. Vi har forventning om, at der snart vil blive truffet beslutning om placeringen af disse. Udover det har vi prioriteret at bevare træerne i området og at forsøge at sikre et mindre grønt byrum i området. Begge dele seer ud til, at lykkes.

Per Clausen