Der er brug for investeringer i infrastrukturen i Nordjylland – men de skal være klimaansvarlige og Egholmforbindelsen er ikke en af dem!

Egholm forbindelsen er klima- og miljøødelæggende.
Den løser ikke de trafikale udfordringer i Nordjylland.
Derfor bakker Enhedslistens Folketingsgruppe op om Borgerbevægelsen mod Egholmforbindelsen og Aktionsgruppen mod Egholm-Motorvejen
Vi fortsætter kampen herfra Folketinget, sammen med andre gode kræfter.
Der er brug for investeringer i infrastrukturen i Nordjylland – men de skal være klimaansvarlige og Egholmforbindelsen er ikke en af dem!
Fortsæt det gode arbejde!

Læs Enhedslistens Klimaplan 2030

Peder Hvelplund
Sundhedsordfører
Ældreordfører
Psykiatriordfører
Indfødsretsordfører

Tlf.    33 37 55 00
Dir.   45 61 62 32 31
ELPEHV@ft.d