Der skal ske noget i sygeplejerske-konflikten

Enhedslisten fik i dag i regionsrådet vedtaget sit forslag om at nu skal der ske handling fra Danske Regioners side.

Forslaget som vedtaget:

“Regionsrådet i Nordjylland opfordrer hermed Danske Regioner at skride til handling i forhold til den nu over 2 måneders lange sygeplejerske strejke og at tage kontakt til Regeringen snarest, så konflikten kan få en ende.”

Begrundelse:

Det er regionerne, der har ansvaret og er arbejdsgivere, MEN vi har desværre ikke de nødvendige virkemidler – penge på bordet til lønløft og nedsættelse af en ligelønskomite.

Men det har regeringen og Folketinget, så̊ derfor pålægges bestyrelsen at tage kontakt herom snarest, så̊ konflikten kan få en ende.

Vi er løbende blevet holdt informeret om strejkens omfang, dels fra TR på sygehusene og dels fra regionens administration.

Der er ingen tvivl om, at det er en særdeles uholdbar og alvorlig situation, der er tale om og ingen tvivl om, at det går ud over patienterne og sikkerheden og ligeledes udover et særdeles hårdt presset personale.

Det er ikke mindst i forhold til overbelægningen, at der er et helt uholdbart pres og det forhold, at der ikke kan udskrives patienter til Aalborg Kommune, forværrer situationen.

Det er Enhedslistens frygt, at sundhedsvæsnet står overfor et kollaps, så̊ derfor bør der skrides til øjeblikkelig handling.

Og det er bestemt også vores frygt, at hvis dette ikke sker, vil det blive endnu sværere at rekruttere og fastholde det nødvendige sundhedspersonale.”

Susanne Flytkjær