Det er trist ikke at blive hørt – kære transportminister Benny Engelbrecht

Læserbrev, offentliggjort i Nordjyske, tirsdag den 19. oktober

Kære transportminister Benny Engelbrecht.

Jeg er da ked af, at du (15.10. i Nordjyske – gengivet nederst på siden) føler dig dårligt behandlet af os i det nordjyske.
Du beklager dig over ikke at blive hørt.

De godt 7000 nordjyder, som har sendt høringssvar under VVM-debatten om 3. Limfjordsforbindelse over Egholm, vil alle kunne sætte sig ind i, hvor trist det er ikke at blive hørt. Så vi føler med dig.

For hvad nu hvis Tænketanken GeoHav faktisk har ret, og hvad nu, hvis de mange lokale beboere, som i en årrække selv har fulgt lastvognstogene fra Eternitfabrikken læsse affald af, har ret?

Så er din VVM jo rent faktisk fejlagtig og vildledende.

Hvis de mange lokale beboere og GeoHav imod din forventning har ret, vil asbesten blive fjernet, siger du, og det bør vi nordjyder nærmest være taknemmelige for.

Problemet er bare, at der så vil være en skjult, men vigtig information, som ikke er/var med i VVM–redegørelsen og i informationen til Folketingets politikere.

Man kan sagtens forestille sig, at fjernelse af asbest i jord og fjord, vil være særdeles omkostningstungt, og dermed gøre Egholmforbindelsens samfundsøkonomi endnu ringere.

Hvis nu asbesten i jorden – og fjorden – ikke er en ”myte”, som du hævder, står vi rent faktisk med et vælgerbedrag og en vildledning af Folketinget, som først bliver synligt når projektet er igangsat. Det synes jeg er at gå over grænsen.

Jan Nielsen
Vesterbrogade
9400 Nørresundby


Læserbrev i Nordjyske, onsdag den 13. oktober 2021

Skal dit barn have lungehindekræft?

Kære aalborgenser.
Du vil da ikke have, at dit barn eller barnebarn får lungehindekræft og dør af det i en ung alder, vel?
Jeg tænkte det nok, men så må du altså på dupperne for at forhindre realisering af Egholm-motorvejen.

Og hvordan hænger det så sammen? Jo, fordi linjeføringen ligger lige der, hvor stærke indikationer peger på, at der er gamle asbestdeponier med tusindvis af ton ren asbest, som, når motorvejen skal bygges, nødvendigvis må blotlægges og måske endda graves væk med farligt støv til følge.

Asbestdeponierne er ikke medtaget og beskrevet i VVM-redegørelsen 2021 og det er en fejl, der kan komme til at koste liv. For asbestrelateret lungehindekræft dør man altså af.

Derfor er en motorvej over Egholm det totale vanvid.

I dag er talen meget om det brandhæmmende stof PFAS, der er kræftfremkaldende og farligt for miljøet. Det er asbest også. Endda i særdeles høj grad.

Måske er du for ung til at vide det eller kommer et andet sted fra, men de områder i Aalborg, der lå nær Dansk Eternitfabrik, hvor der blev produceret asbestholdige tagplader, har allerede en stærkt forhøjet overdødelighed, forårsaget af asbestrelateret lungehindekræft.

Faktisk er den syv gange højere end i resten af landet.

De, der udvikler lungehindekræft, er eternitarbejderne, deres koner og deres børn (som alle er berettigede til kompensation). Men også mennesker, der bare boede i området, har udviklet lungehindekræft.

Det har resulteret i et særligt register, så forskerne kan holde øje med, om de elever, der gik på områdets fire skoler, imens Eternitten stadigvæk producerede de asbestholdige eternitplader (indtil sidst i 80’erne), har udviklet lungehindekræft og er døde af det. 38 tidligere elever fik den skæbne.

Men det stopper ikke her. 300 mennesker dør årligt af asbestrelaterede sygdomme. Det er flere, end der dør i trafikken.

Og tallet er stigende. Måske som et arbejdsmiljøproblem, fordi nogle håndværkere ikke beskytter sig ordentligt, men nok også fordi mange eternittage af den asbestholdige slags begynder at smuldre og sætter asbestfibre fri, så de igen bliver luftbårne med risiko for, at de sætter sig fast i menneskers lunger.

Og nu vil myndighederne (regering, kommune og region) så igen blotlægge den farlige asbest. Nemlig når man graver ud til motorvejen over Egholm.

Tænketanken GeoHav har brugt Rigsarkivet for at finde den nøjagtige placering af asbestdeponierne ved/i Egholm-linjeføringen og størrelsen på deponierne. Og ifølge dem er der tale om enorme deponier med tusindvis af tons ren asbest.

Trafikministeren sammenligner asbestdeponierne med arkæologiske udgravninger. Det er, fordi han tænker i penge. Arkæologiske udgravninger tager jo tid og er dyre.

Det er også dyrt at måtte stoppe arbejdet for at grave et asbestdeponi væk. Men sammenligningen stopper her, for lille Alma på fem eller lille, nyfødte Valdemar risikerer at få korte liv på grund af, at blotlagt asbest igen kan blive luftbåren.

Der skal nemlig kun nogle ganske få asbestfibre til. Trænger de ind i børnenes lunger under motorvejsbyggeriet, forårsager fibrene den asbestrelaterede lungehindekræft, som de dør af.

Men det er trafikminister Benny Engelbrecht, de andre i regeringen, borgmester Thomas Kastrup-Larsen og regionsformand Ulla Astman tilsyneladende fuldstændig ligeglade med. Akkurat som dengang Arbejdstilsynet og dermed staten undlod at fortælle arbejderne på Eternitten og beboerne i området, hvor ekstrem farlig asbest er.

Jeg er selv en af dem, der blev svigtet dengang.

Jeg boede i Øgadekvarteret og gik på Alleskolen og kunne have været en af de 38.

Jeg vil ikke svigtes igen, så VVM-redegørelsen 2021 bør naturligvis beskrive asbestdeponierne ned i mindste detalje og grundigt beskrive, hvordan det kan undgås, at asbestfibrene bliver luftbårne eller, hvordan det kan undgås, at de ender i fjorden.

Først når der er styr på det, kan der blive tale om at lave en anlægslov.

De folketingsmedlemmer, der skal stemme for anlægsloven, skal selvfølgelig til fulde vide, hvad de begiver sig ud i.

Er der den mindste risiko for, at bare få fibre bliver luftbårne og dermed kan blæse ind over beboet område, bør Egholm motorvejen skrottes.

I den forbindelse læser jeg lederen i dagens Nordjyske (11.10.), at alle sejl bør sættes til for at fremtidssikre E45-tunnelen så godt som muligt, så den kan klare den stigende trafikmængde i flere år fremover.

Jeg kan ikke være mere enig. Jeg undrer mig bare over, hvorfor man (Vejdirektoratet/staten) ikke allerede for længst har sat alle sejl til.

Og så skal vi selvfølgelig have det ekstra tunnelrør ved E45 med tre vendbare baner. Så er der sikret passage under Limfjorden i rigtig mange år fremover.

Gitte Paracha Thorhauge
Johnstrupsvej
9000 Aalborg