Drop planerne om museum på Aalborghus Slot – vedtag realistisk plan for Aalborg Historiske Museum

  • Det er på tide at træffe nogle klare og realistiske beslutninger vedrørende Aalborg Historiske Museums fremtid. Planerne om at flytte museet til Aalborghus Slot fremstår mere og mere urealistiske og blokerer i dag for at lægge nogle planer for museets udvikling, som reelt kan realiseres, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd.
  • Med Budolfi Plads renovering fremstår Aalborg Historiske Museums placering langt mere attraktivt end tidligere og en sammenbygning med Aalborg Kloster kan give nogle spændende udviklingsmuligheder for museet med fokus på udviklingen fra middelalderen og frem. Forudsætningen for at komme i gang med dette projekt er imidlertid, at vi opgiver de vidtløftige planer om at flytte Aalborg Historiske Museum over på Aalborghus Slot, fortsætter Per Clausen.
  • Planer om at udvikle Aalborg Historiske Museum på sin nuværende placering står ikke i modsætning til at gennemføre et projekt med fokus på industrihistorien på Spritten, men det er helt afgørende, at der med inddragelse af medarbejdere og ledelse nu lægges en realistisk strategi for Aalborg Historiske Museum, slutter Per Clausen.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf.: 31 67 50 08