Drop sparekataloget

  • I disse uger arbejder udvalgene under Aalborg Byråd med at finde besparelser på 133,5 millioner til et såkaldt omprioriteringskatalog. Vi kan allerde nu konkludere, at dette katalog vil komme til at indeholde en række forringelser af velfærden for børn, unge, mennesker med handicap og ældre. Set i lyset af de løfter, der er kommet frem i valgkampen, hvor et stort flertal har lovet at sikre dækning af udgifterne til flere ældre og børn, bør Aalborg Kommune droppe arbejdet med dette omprioriteringsbidrag, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd.
  • Udgangspunktet for dette arbejde er nogle forudsætninger for Aalborg Kommunes økonomi, som er baseret på, at der ikke bliver tilført penge til at dække den såkaldte demografiske udfordring. Disse forudsætninger er imidlertid i dag helt urealistiske. Med de løfter de store partier har givet i denne valgkamp, kan jeg ikke forestille mig, at KL indgår en aftale med regeringen efter valget uden at have fået penge til at løfte den demografiske udvikling, fortsætter Per Clausen.
  • I den situation giver det ikke nogen mening at skabe usikkerhed og nervøsitet hos medarbejdere og borgere ved at drøfte omfattende besparelser og forringelser. Derfor opfordrer Enhedslisten Thomas Kastrup og det socialdemokratiske byrådsflertal til at droppe omprioriteringskataloget.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
tlf.: 31 67 50 08