Egholm – en vigtig demokratisk debat

Debatten om Egholm – motorvejen har allerede været meget omfattende, og det gælder både antal ytringer, og karakteren af de emner der er bragt op.

Fra tilhængernes side er sagen meget enkel: vi skal have en Egholmforbindelse nu. Kritikerne derimod har tilkendegiver en lang række forhold som afgørende for et nej til Egholm. Jeg har her forsøgt et opliste de mest væsentlige argumenter imod Egholmlinjen, og jeg håber andre vil supplere listen hvis jeg har glemt noget.

Der er fare for at forurene 30% af Aalborgs drikkevand som ikke kan erstattes

Der er meget seriøse faglige debatindlæg, der ikke kan betvivles, og som dokumenterer at, motorvejs – projektet vil få store negative konsekvenser for vores grundvand. Vores drikkevand vil blive forurenet. Det anføres således, at grundvandsressourcen i Drastrup ikke kan erstattes, og at området i Drastrup, som rummer 30% af Aalborg bys drikkevand er sårbart i helt særligt omfang. Det dokumenteres, at Drastrup hidtil har været helt specielt prioriteret, netop for at sikre Aalborgs drikkevand. Derfor er den udarbejdede VVM – redegørelses konklusioner helt forkerte. Det er vores alles drikkevand, der gambles med – det er ikke OK.

Det bliver ny – og mere – støj, i særlig grad i Vestenvinden

Mange med forstand på støj og dens konsekvenser, har advaret mod en ny støjkilde. Alle folk i Aalborg og Nørresundby har erfaring med kraftig vestenvind, og en vestlig motorvej, som visse steder endda er hængt op på søjler i 8-10 meters højde, er et skrækscenarie for mange. Henrik Sakstrup, som har årelang erfaring med støj, har produceret videoer, som vi alle bør se – ikke mindst vores nuværende og kommende folkevalgte – for det er hård kost, og viser, at den udarbejdede VVM pynter på tallene. Selv beboerne i Skansevejskvarteret i Nørresundby frygter, at Skanseparken bliver støjramt hvis Egholm – motorvejen realiseres.

Et betragteligt udsnit af vore rekreative klenodier og stier ødelægges

I Aalborg og Nørresundby bor der ca. 130.000 borgere, som er glade for at have en helt unik ø som et rekreativt gode. En ø som er i gang med at blive en økologisk ø. Har vi gæster fra andre dele af landet kan vi med stolthed vise dem Egholm, og sammen nyde den fred og ro som præger denne natur ø.

På nordsiden af Limfjorden er der næsten trængsel, når folk løber, går og cykler i de rekreative områder i Lindholm Strandpark, som har sit endepunkt og vendepunkt, i det vi har døbt ”Verdens Ende”.

Ved rensningsanlægget på sydsiden af fjorden er motionsløbere, gående og folk med børn og hund i stort omfang ude at få deres daglige motion i et område, hvor der er højt til himlet i kanten af fjorden.

Blot for at nævne nogle få særligt slemme ødelæggelser som konsekvens af en Egholm motorvej. Der er mange flere.

Går man ind i VVM redegørelsens visning af før og efter motorvej (der findes et værktøj man selv kan betjene) ses det med al (u)ønskelig tydelighed, at disse 3 rekreative klenodier, og mange andre vil være ubrugelige fremover. Men VVM – redegørelsen advarer ikke, – det tælles ikke med i regnskabet.

Det bør undersøges om der er øget risikoen for kræft

Den historiske erindring fremføres af en borger, som husker, at cementbyen Aalborg har nedgravet affald i Egholmmotorvejens linjeføring. Dette affald er asbest i både fast- og pulverform, som mange Aalborgensiske familier har meget triste erfaringer med. Det er alvorligt, og mange har mistet familiemedlemmer og venner på grund af uhelbredelige lungesygdomme.

Vi kan ikke læse i VVM – redegørelsen, hvad der sker hvis og hvor, der graves i disse asbestdepoter, men også her kender Aalborgenserne vindretningen, som hurtigt – meget hurtigt – kan føre asbestfibrene ind over Vestbyen og Hasseris. Det bør ikke komme til at ske.

Flere biler ind i byen gennem Vestbyen og Hasseris

Motorvejen sender ikke bare trafikken vest om Aalborg. En række udfletninger sender trafikken ind i Aalborg, og med en +bus som fremover vanskeliggør bilkørsel på Kastetvej, bliver der pres på nogle af de andre villaveje i Vestbyen/Hasseris når trafikken fra Egholm motorvejen skal afvikles ind mod Aalborg midtby.

Udfletningen på nordsiden, ved de to kolonihaveforeninger langs den idylliske Lindholm å, er en fornærmelse med enhver som glæder sig over den kolonihavebevægelse, som i sin tid blev startet i Aalborg. I VVM – redegørelsen kan man se disse udfletninger, men der er meget få ord om disse voldsomme indgreb.

Bliver vi snydt?

Der henvises til at dette er kørt helt efter ”bogen”, men mange spørger sig selv om det er ok, som det er foregået? Det er som om politikerne og borgerne har forskellige opfattelse, når borgmester – og for den sags skyld også ministeren – antyder er dette jo er besluttet.

Skal borgerne i Aalborg bare holde mund og indse, at har været gennemført en ”demokratisk” proces som ikke kan diskuteres? Eller omgøres? Særlig grotesk synes det forhold at flere virksomheder i Egholm alliancen ikke har ønsket, eller været klar over, at de dermed støtter en Egholm motorvej.

Og er den udsendte VVM – redegørelse sand viden, eller er denne regnemodel helt ude af trit med borgernes holdninger til miljø, levevilkår og sund fornuft? Nogle hævder endda at Egholm løsningen stort set ikke afhjælper det trafikale pres.

Mogens Gade og de andre borgmestres støtte er en gratis omgang.

De Nordjyske borgmestre fornemmer en gratis omgang som Aalborgs skatteydere levere 600 mio. kr. til. Ministeren er begejstret over de nordjyske borgmestres sammenhold, og de 600 mio. kr. som Aalborgs skatteydere leverer.

Men omkostningerne for os i Aalborg er jo – ud over de 600 mio. kr. som vi kunne have fordelt til vores børn og gamle i stedet – at vi får mere støj, ødelagt vores grundvand, fjernet de mest unikke rekreative oplevelser og ødelagt vores by.

Her bør Aalborg byråd vise, hvem der har valgt.

”Vi udvikler Aalborg sammen” – eller gør vi?

Det her er vi ikke sammen om. Borgmesterens og dele af byrådets ide om at vi udvikler Aalborg sammen, kommer nu for alvor på prøve. Aalborg – alliancen og de 600 mio. kr., som tages fra Aalborgs børn og gamle og gives til en motorvej, som forringer Aalborgensernes vilkår, er vi ikke enige om.

Borgerne er ikke med i borgmesterens og dele af byderådets ide om, at vi udvikler Aalborg sammen, når det handler om en motorvej hen over Egholm og den vestlige del af Aalborg og Nørresundby.

På det seneste viser det sig, at en række partier i byrådet heller ikke mener vi udvikler Aalborg sammen – de udtrykker nemlig modstand mod Aalborg – alliancen og en motorvej over Egholm

 Samfundsmæssige beregninger – gamle eller nye værdier?

I november besluttede folketingets Klimaudvalg at store anlægsprojekters CO2 omkostninger, ikke længere skal beregnes ud fra EU normen på 39%. Når regeringen og dens støttepartier har et mål om 70% CO2 reduktion i 2030, skal CO2 beregningerne baseres på en 70% norm. Dette betyder at CO2 aftrykket får langt større negativ effekt i sådanne beregninger.

Det er oplyst, at VVM – redegørelsen for Egholm ikke er baseret på 70% beregningsmodellen, men på gamle tal fra 39% modellen. Hvis dette er korrekt, har borgerne diskuteret en VVM – redegørelse som er forkert, og viser mindre negative konsekvenser af CO2 gassernes virkning på miljøet, end Folketingets Klimaudvalg har forlangt.

Og det forlyder, at når Folketinget skal prioritere anlægslov, vil Transportministeren både præsentere 39% beregninger og 70% beregninger for alle de projekter der skal prioriteres imellem, så Klimalovens 70% mål kan indgå i den politiske målsætning. Den demokratiske proces med borgerne blev alene baseret på gamle 39% beregninger som ikke svarer til kravene fra Folketingets Klimaudvalg.

VVM er et værktøj som bør diskuteres i forhold til ovenstående borgersynspunkter, hvor en demokratisk proces stort set ikke påvirker den matematiske beregningsmodel – metoden er ufolkelig og udemokratisk.

Jan Nielsen