EL vil istedet en solidarisk og bæredygtig udvikling for Aalborg Kommune

 • Selv om budgetforliget i Aalborg fjerner nogle af de værste forringelser for de udsatte og på skoleområdet, indeholder budgettet stadig en række besparelser på disse områder.
  • Hårdest ramt er dog ældreområdet, hvor der fastholdes en række alvorlige besparelser, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten.
 • Prioriteringen af asfalt og biler i form af penge til en motorvej hen over Egholm og opførelsen af yderligere en etage på parkeringshuset på TH. Sauesplads rammer både den kollektive trafik og cyklisterne. Her fastholdes forringelser på driften på den kollektive trafik og gennemførelsen af handlingsplanen for cykler og udviklingen af Aalborg som cykelby sættes reelt helt i stå.
  • Det er en helt forkert prioritering, fortsætter Per Clausen.
 • Lukningen af biblioteker fastholdes trods stor lokal modstand og der er slet ikke fundet plads til nødvendige forbedringer af normeringer på daginstitutioner og indsatsen overfor udsatte boligområder og menesker.
  • Servicerammen bliver ikke udnyttet, selv om man af kosmetiske grunde overfører for 36 millioner kroner opgaver fra anlæg til drift (*).
  • Det er mere talmanipulation end fakta, når man i Nordjyske  kan læse, at budgetforliget i Aalborg Kommune har ført til, at der bruges 46 millioner kroner mere på service end i budgetforslaget. Sandheden er jo netop, at de 36 millioner overføres fra anlæg til drift. Det kommer der jo ikke mere velfærd af, siger Per Clausen.
 • På den baggrund vil Enhedslisten fremlægger en række ændringsforslag til budgettet, som viser en helt anden solidarisk og bæredygtig udvikling for Aalborg Kommune, slutter Per Clausen.

(*)

Budgetforliget

Kommunens pressemeddelelse

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
tlf.: 31 67 50 08