Enhedslisten afsætter årligt et større beløb til græsrodsaktivitet i Aalborg – søg dem!

Rød Fond Aalborg – søg støtte til aktiviteter

I Enhedslisten mener vi, at frivillige græsrødder og deres netværk udgør en væsentlig forudsætning for et fungerende demokrati. Det er her blandt græsrødderne det aktive demokrati kan udfolde sig.

Her kan alle være med til at præge samfundsudviklingen. Det er blandt græsrødderne kimen til et bedre samfund skal findes.

For at de mange aktiviteter kan udfolde sig, er der hyppigt brug for penge. Gode viljer gør det ikke alene. For at bidrage til dette har Enhedslisten i Aalborg besluttet at oprette Rød Aalborg Fonden. Denne finansieres af tilskud fra Enhedslisten Aalborg, som årligt afsætter 30.000 kroner til Rød Fond Aalborg, så der hvert år kan søges om penge til aktiviteter.

Støtten ydes primært til aktiviteter i Aalborg kommune eller til formål, som kan understøtte aktiviteter eller aktivister her. Der ydes støtte til konkrete aktiviteter og projekter – ikke til drift.

Vi støtter aktiviteter med politisk og/eller kulturelt samfundskritisk rebelsk indhold som medvirker til at styrke:

 • Solidaritet
 • Fællesskab
 • Lighed
 • Feminisme
 • Demokrati
 • Miljø
 • Klima
 • Antiracisme

Det kan f.eks. være demonstrationer, happenings, festival eller møder

Sådan søger du:

 • Ønsker du at søge støtte fra RØD FOND Aalborg så udfyld dette ansøgningsskema:
 • Du må gerne vedhæfte andre bilag også som belyser hvorfor vi skal støtte aktiviteten.
 • Det er vigtigt at alle oplysningerne foreligger så fondens bestyrelse kan trække beslutning.
 • Send ansøgning og bilag til [email protected]

Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte bestyrelsen forinden du sender din ansøgning hvis der er spørgsmål.

Græsrodspris
Hvert år uddeler Rød Aalborg Fonden en græsrodspris, der gives til en eller flere. Beløbet gives til en eller flere person/er eller organisation/er, som har gjort sig fortjent til at modtage prisen, men hvor der ikke foreligger en ansøgning.

Har du et forslag til modtager af Græsrodsprisen?

Se tidligere modtagere af græsrodsprisen her.

Nyd den lille film herunder, som Susanne Flydtkjær, vores medlem af Regionsrådet og vores lokale bestyrelse har lavet.