Enhedslisten afviser diskrimination af socialt udsatte

  • Enhedslisten har flere gange kritiseret, at de omfattende renoveringer i Aalborg Øst presser beboere med dårlig økonomi ud af disse boligafdelinger. Denne kritik bekræftes nu af en ansøgning om fortsat kombineret udlejning, som betyder at borgere på kontanthjælp, integrationsydelse eller uddannelseshjælp ikke kan få en bolig i afdelingen, fra afdeling 25 (Grønneparken) i ALABU. Her henvises direkte til frygten for en tilstrømning af socialt udsatte borgere fra de afdelinger, som har gennemført disse renoveringer, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd.
  • Jeg mener ikke, det er acceptabelt, at vi først gennemfører renoveringer, som fører til huslejestigninger, som presser økonomisk dårligt stillede beboere ud af disse boliger og derefter forbyder dem at flytte ind i andre lejligheder, som de har råd til at bo i fortsætter Per Clausen.
  • Jeg anerkender fuldt ud Grønneparkens udfordringer og det flotte boligsociale arbejde, de udfører, men synes, vi skal gøre op med denne diskrimination af økonomisk dårligt stillede borgere. I stedet burde de almene boligselskaber i fællesskab sammen med kommunen sikre, at også økonomisk dårligt stillede får mulighed for at vælge mellem flere gode boligtilbud, som de har mulighed for at betale, slutter Per Clausen.

Se ALABU’s ansøgning her.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf.: 31 67 50 08