Enhedslisten afviser forringelse af klippekortordning

  • Først forringede flertallet i Aalborg Byråds Ældre- og Handicapudvalget klippekortsordningen for beboernes på plejehjemmene. Nu er turen kommet til modtagerne af hjemmehjælp. Enhedslisten afviser disse forringelser af en ordning, som er til stor glæde for Aalborgs pensionister, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg.
  • Vi mener, at det må være muligt inden for Aalborg kommunes budget at finde de manglende 2,1 million kroner. Når en så forholdsvis lille overskridelse fører til forringelser hænger det efter min opfattelse sammen med de omfattende besparelser, som de øvrige partier aftalte for budgettet på ældreområdet i 2019, slutter Per Clausen.

Godkendelse af høringsgrundlag vedr. tilpasning af klippekortsordning for hjemmehjælpsmodtagere

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf. : 31 67 50 08