Enhedslisten afviser forslag til Fysisk Vision for Aalborg Kommune

  • Enhedslisten mener, der er brug for en kommuneplan, som sikrer en alsidig udvikling i Aalborg Kommune. Derfor stemte vi i dag imod det udkast til “Hovedstruktur – Fysisk Vision”, som nu sendes til høring i byrådets udvalg forud for fornyet behandling i By- og Landskabsudvalget og behandling i Byrådet og overvejer at udarbejde et alternativ, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd.
  • Udkastet fastholder en ensidig fokusering på udvikling i den såkaldte Vækstakse og nævner slet ikke behovet på fortsat udvikling i de gamle kvarterer i Aalborg og Nørresundby. Her er der efter vores opfattelse brug for investeringer for at sikre en udvikling, der tager udgangspunkt i disse kvarterers særtræk, fortsætter Per Clausen.
  • Heller ikke landdistrikternes udvikling indgår på tilfredsstillende vis i det vedtagne udkast. Her ville det ellers være oplagt at inddrage elementer fra den netop vedtagne landdistriktspolitik, siger Per Clausen.
  • Enhedslisten anerkender, at det fremlagte forslag i indeholder mange gode overvejelser omkring klima- og miljømæssig samt social bæredygtighed og lægger op til en række fornuftige prioriteringer i forlængelse af dette. Men det ændrer ikke ved, at hovedtendensen er en ensidig fokusering på den såkaldte vækstakse med massivt, tæt og højt byggeri langs denne. Denne udvikling støtter Enhedslisten ikke og derfor stemte vi i dag imod, slutter Per Clausen.

Yderligere Kommentarer:
Per Clausen
Tlf.: 31 67 50 08

 

Læs udvalgets oplæg “Fysisk Vision 2035” her.