Enhedslisten fastholder Aalborg Kommunes boligstrategi

  • Borgmesteren fremhæver i Nordjyske i dag behovet for at prioritere byggeri af nye parcelhuse i Aalborg Kommune højt. Denne prioritering står i modsætning til den boligstrategi, som Aalborg Byråd vedtog den 10. august 2020 udtaler Per Clausen, fungerende rådmand for Miljø og Energi, Enhedslisten.
  • Her spiller nybyggeri af parcelhuse kun en meget lille rolle. Her fremhæves behovet for at sikre attraktive betalelige boliger for tre grupper: ældre, børnefamilier og singler. I forhold til singler og ældre handler det af indlysende grunde ikke om parcelhuse. Dog bor mange ældre i parcelhuse, de gerne vil sælge, hvis nogen vil købe dem og de kan finde andre attraktive boliger, fortsætter Per Clausen.
  • I forhold til børnefamilier fokuserer strategien på at sætte gang i flyttemønstre ved at unge familier flytter ind i eksisterende parcelhuse og de ældre flytter ud. Herudover satses der på rækkehuse, townhuse og lejligheder i Aalborgs bydele og byudviklingsområder og byggeri af almene boliger. Nybyggeri til parcelhuse nævnes i strategien, men fremhæves ikke som en central del at Aalborgs Boligstrategi. En høj prioritering af byggeri af nye parcelhuse ville også stride mod Aalborg Kommunes høje ambitionsniveau på klima- og miljøområdet. I stedet er der i boligstrategien fokus på at indrette fremtidens boliger med fokus på bedre muligheder for at rumme fællesskaber og faciliteter til at fremme naboskab og byliv, siger Per Clausen.
  • Enhedslisten har medvirket konstruktivt i udvikle boligstrategien for Aalborg Kommune. Der har vi gjort ud fra en forventning om, at denne strategi efterfølgende ville blive omsat i handling. Det vil vi stadig arbejde for sker, selv om borgmesterens udtalelser til Nordjyske i dag ikke øger troen, at det vil ske, slutter Per Clausen.

Boligstrategi Juni 2020

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf.: 31 67 50 08